Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2012 - 2019 Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1997 - 2011 Yrd.Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1995 - 1997 Öğretim Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1988 - 1995 Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2009 - 2011 Dekan Yardımcısı

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi

 • 2009 - 2011 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi

 • 2005 - 2009 Enstitü Müdür Yardımcısı

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2003 - 2005 Dekan Yardımcısı

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar ve Gelişmeler

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Eğitim Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

 • Doktora Müzik Eğitiminde Araştırma I

 • Yüksek Lisans Eğitimde Araştırma Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri - 1

 • Doktora Müzik Eğitiminde Program Geliştirme

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

Yönetilen Tezler