İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğrenme ortamlarının yapılandırmacı özellikler açısından değerlendirilmesi


Öğrenci: ŞAHİN DÜNDAR

Eş Danışman: LEVENT DENİZ, YÜCEL KABAPINAR