Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Can We Apply Kodaly Philosophy in Turkey as School Music Education Programme

International Journal of Educational Research, cilt.2, ss.24-39, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Research into Musicians Attitudes Towards their Instruments

Procedia - Social and Behavioral Sciences , cilt.83, ss.693-701, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Self evaluation by candidate music teachers during individual instrument lesson education Marmara University case study

Procedia - Social and Behavioral Sciences , cilt.28, ss.679-683, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Türk Bestecilerinin Yazdıkları Keman Konçertoları ve Bu Konçertoların Keman Eğitiminde Kullanılma Durumları

M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 1999 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Keman Eğitimine Öğrenmenin Geliştirilmesini Sağlayan Koşullar Açısından Bakış

M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergis, 1998 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KODÁLY PRENSİPLERİNE GÖRE İŞLENEN ARMONİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERİNARMONİK DERECE DUYUMUNA ETKİSİ

Social Science Studies Journal, cilt.4, ss.1551-1558, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

YAYLI ÇALGI EĞİTİMİNDE MÜZİKAL İFADENİNGELİŞTİRİLMESİ

İDİL Sanat ve Dil Dergisi, cilt.2, ss.255-279, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An Interpretation Music Teacher Training according to Vroom s Expectation Theory

International Journal of Technology and Inclusive Education (IJTIE, cilt.2, ss.109-115, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Professional Music Education and Employment of Music Teachers in Turkey

“Professional Music Education and Employment of Music Teachers in Turkey” Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, cilt.2, ss.28-38, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Eğitimde Başarının Artmasında Müziğin Rolü

. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim., 2012 (Hakemsiz Dergi)

The relationship between active learning models in music lessons in elementary schools and multiple intelligence areas

Procedia - Social and Behavioral Sciences , ss.684-690, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Attıtudes Of The Musıc Teacher Candıdates In Turkey Towards The Indıvıdual Instrument Traınıng Lesson I

” Internatıonal Journal Of Socıal Scıences And Humanıty Studıes Vol 3, No 1,, cilt.3, ss.457-466, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

An analysis of the attitudes of pre service music teachers in Turkey towards instrument training in terms of their demographic features

Procedia - Social and Behavioral Sciences 31, cilt.32, ss.724-731, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Eğitimi Dersi Dönem Sonu Sınavları ile ilgili Düşünceleri Marmara Üniversitesi Örneği

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.115-127, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Topluluk Önünde Çalma Başarısını Etkileyen Etmenler

Orkestra Aylık Müzik Dergisi,, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

RELATIONSHIP BETWEEN FINE ARTS EDUCATION AND CREATIVE THINKING SKILL

The First International Symposium on Music PedagogyMUSIC PEDAGOGY – CHALLENGES, INSPIRATION AND CREATIONCetinje, 24th – 27th May, 2018, Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 24 - 27 Mayıs 2018 Creative Commons License

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZDE KADIN MÜZİSYENLER

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Kadın Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 06 Mart 2016

CAN WE APPLY KODALY PHILOSOPHY IN TURKEY ASSCHOOL MUSIC EDUCATION PROGRAMMES

22 nd International Kodály Symposium 2015, Edinburgh, İskoçya, 3 - 07 Ağustos 2015, cilt.2, no.4, ss.24-39 Creative Commons License

Vocational Targets and Expectations of the Candidates Music Teachers Aimed at the Lesson of Instrument Training

London Internatinal Conference on Education (LICE-2012), Londra – İngiltere, London, Kanada, 16 - 19 Eylül 2012, ss.397-408

Research into Musicians Attitudes Towards their Instruments

2. World Conference on Educational Technology Researches Near East University North Cyprus, 17 - 19 Temmuz 2012

Professional Music Education and Employment of Music Teachers in Turkey

International Conference on Social Sciences (ICSS 2012) İzmir-Turkey, 16 - 18 Eylül 2012

Programme and Applications for Training Music Teachers in Turkey

EAS Conference/ISME European Regional Conference, the Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk Poland., 11 - 14 Nisan 2011

An analysis of the attitudes of pre-service music teachers in Turkey towards instrument training in terms of their demographic features

2nd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2011, cilt.31, ss.724-731 identifier

A Self Evolitaion of The Candidates Music Teachers During The Individual Instrument Lesson Education W

World Conference on Educational Technology Researches, North Cyprus, 13 - 16 Haziran 2011

A Study of The Effect of School Music Education With ORFF SCHULWERK Improvisation Studies on Musical Creativity Process

10th International Educational Technology Conference Exhibition, TOJET Conference, 18 - 20 Nisan 2010

A RESEARCH ON THE ATTITUDE OF CANDIDATE MUSIC TEACHERS TO THE LESSON OF SCHOOL EXPERIENCES IN THE SCHOOLS IN TURKEY

2 N D I N T E R N A T I O N A L C O N F E R E N C E The Changing Face of Music Education / CFME09 MUSIC AND ENVIRONMENT, Tallinn, Estonya, 23 - 25 Nisan 2009, cilt.1, ss.46-53

An Experimental Study of Game-Based Music Education of Primary School Children

2nd European Conference on Games-Based Learning, Barcelona, İspanya, 16 - 17 Ekim 2008, ss.85-87 identifier

Çocuk Müzik Eğitimi ve Müzik Eğitimcisi Yetiştirme Üzerine Bazı Görüşler

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2005, ss.613-617

Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Uygulanmakta Olan Anadal Keman Eğitimi İle İlgili Görüşler

Müzik Eğitimi Sempozyumu’ 97 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Bolu., Bolu, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 1997

Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Anadal Keman Eğitiminde Kullanılan Eğitim Amaçlı Keman Konçertoları

II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul., İstanbul, Türkiye, 14 Nisan - 17 Ocak 1996

Kitap & Kitap Bölümleri

School Experience and Teaching Practice in Turkey

LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KGISBN:978-3-659-14725-8, 2012

“The Candidates of Musıc Teachers Motivation Levels in the Instrument Education in Turkey.

The Visual and Performing Arts An International Anthology Volume II, Stephen Andrew Arbury, Editör, Athens Institute for Education and Research, Athens, ss.145-152, 2012

“Programme and Applications for Training Music Teachers in Turkey.”

International Aspects of Music Education Volume I Teaching and Learning Processes , Gabriela Konkol& Roman Nieczyporowski, Editör, Wydawnictwo Bernardinum Sp. Z o.o., Gdansk, ss.58-64, 2012 Creative Commons License

Keman İçin Altı Kolay Konçerto

Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2007