Genel Bilgiler

Biyografi

Özgeçmiş:

Prof. Dr. Sibel Çoban


1964 yılında Burhaniye’de doğdu. Müzik eğitimine 1980 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda başladı. 1984 yılında bu kurumdaki lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede Prof. Fethi KOPUZ’un danışmanlığında “Üniversitelerimizin Eğitim Fakültelerinde Çağdaş Türk Müziği Öğretmeni Yetiştirmede Anadal Keman Eğitimi Sorunları ve Çözümleri” konulu tezi ile 1987  yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yine aynı kurumdaki doktora eğitimini Prof. Dr. Edip GÜNAY’ın danışmanlığında “Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Kullanılabilecek Eğitim Amaçlı Keman Konçertoları Dağarının İncelenmesi” konulu doktora tezi ile 1998 yılında tamamladı. Doktora eğitimi sırasında 1993-1995 yılları arasında İngiltere Sheffield Üniversitesi Müzik Bölümüne misafir öğrenci olarak kabul edildi. Doktora tezinin uygulama çalışmalarını Dr. Anthony Bennett ile bu sırada tamamladı. İngiltere’de bulunduğu sürede Sheffield Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile Sheffield Filarmoni Orkestrasında 1. Keman olarak müzik çalışmalarını sürdürdü ve birçok konserlere katıldı. 1995 yılında yurda döndü.

1986 yılında eğitimini tamamladığı Üniversite’de araştırma görevlisi olarak başladığı akademik yaşamına, 2008 yılında Doçent ve 2014 yılında Profesör olarak devam etmektedir. Akademik çalışmaları sırasında Polonya, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Macaristan, Estonya, İskoçya, İrlanda gibi Avrupa’nın birçok ülkesinde uluslararası birçok kongre ve konser gibi eğitimsel ve sanatsal etkinliklere aktif olarak katıldı. Yurt içinde de birçok kongre ve konserde aktif olarak yer almış ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde birçok araştırma ve makaleleri yayınlanmıştır. Ulusal ve uluslararası akademik yayın organlarında hakem olarak görevleri de devam etmektedir. Akademik olarak görevini sürdürdüğü Anabilim Dalının Uluslararası Erasmus Koordinatörlüğü görevini  2006 yılından beri sürdürmektedir. Lisans ve lisans üstü düzeyde verdiği derslerin yanısıra birçok genç araştırmacının tez danışmanlığını  da yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası iki adet kitabı bulunmaktadır.

Müzik Pedagojisi açısından  çok önemli bir yere sahip olan ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan  Kodaly Müzik Eğitimi Yaklaşımının Türkiye’de tanınması ve yaygınlaşmasına temel teşkil eden “1. Uluslararası Kodaly Eğitim Günleri” Çalıştayı’nı 9-12 Ekim 2017 tarihleri arasında BAPKO Projesi dahilinde Marmara Üniversitresinde düzenleyerek etkinliğin genel koordinatörlüğünü yürütmüştür.

2016 yılından beri Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda, lisans, lisansüstü doktora düzeyinde dersler vermekte ve araştırmalar yönetmektedir. 2018 yılı Şubat ayında  Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü başkanlığı görevini üstlenmiştir.

 18-22 Eylül 2019 tarihleri arasında BAPKO Projesi Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde  “2. Uluslararası Kodaly Eğitim Günleri”ni düzenlemiş ve projenin yürütücülüğünü yapmıştır.  

1983 yılından beri Kopuz Oda Orkestrası keman grubunda oda müziği çalışmalarını sürdürmektedir. Bu orkestra ile birçok konsere katılmıştır. Akademik çalışmalarının yanısıra müzik çalışmalarına da halen Kopuz Oda Orkestrasında kurucu üye olarak aktif bir şekilde devam etmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Atatürk Eğitim Fakültesi
Bölüm
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı