Prof.Dr.

MEHMET ŞİŞMAN


İktisat Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Biyografi

Mehmet Şişman completed his undergraduate education at MARMARA UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS ADMINISTRATIVE SCIENCES, DEPARTMENT OF ECONOMICS. He completed his MA and  Phd degree at "MARMARA UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES, DEPARTMENT OF ECONOMICS OF DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL ECONOMICS”.  The master thesis is called “The Internationalization process of automotive Industry and positioning of Turkey’s automotive industry” in 1988. The subject of his doctoral thesis is “From Collapsing of Bretton Woods System to Nowadays, Effects on the Peripheral Countries of the International ‘Potential’ Money Capital Movements: Latin America and Turkey” (1996). He is working as an academician in The Marmara University (Istanbul, Turkey) Faculty of Economics, Departmant of Economics, Economic Development and International Economics Programme since 1988.  Mehmet Şişman has published three books and many national and  international papers which are about “finance capital, international capital movements and currency problems” He has supervised 42 MA and 11 Phd thesis and has been teaching in international finance and comperative political economics in different universities at Istanbul and Marmara University. He is working as Prof.Dr. in Marmara University Economics department and International Economics and Economic Development programme since 2012.


Eğitim Bilgileri

1989 - 1996

1989 - 1996

Doktora

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

1986 - 1988

1986 - 1988

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

1982 - 1986

1982 - 1986

Lisans

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1996

1996

Doktora

Bretton Woods sisteminin çöküşünden günümüze uluslararası potansiyel para sermaye akımlarının çevre ülkelerine etkileri: Latin Amerika ve Türkiye örneği

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

1988

1988

Yüksek Lisans

Otomotiv sanayiinin uluslararasılaşma süreci ve Türkiye otomotiv sanayiinin konumu

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1997

1997

Yabancı Dil

English

Churchill Hause, School of English Lenguage Ramsgate-England

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2006 - 2012

2006 - 2012

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2001 - 2006

2001 - 2006

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

1988 - 2001

1988 - 2001

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Yönetimsel Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Farabi Koordinatörü

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2015 - 2017

2015 - 2017

Fakülte Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2015 - 2017

2015 - 2017

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Ticaret Politikaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Bankacılık ve Finans

Doktora

Doktora

Uluslararası Finansal Mimari

Lisans

Lisans

DÜNYA EKONOMİSİ

Doktora

Doktora

Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Lisans

Lisans

Karşılaştırmalı Politik Ekonomi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Küresel Sermaye Piyasaları

Doktora

Doktora

Uluslararası Ticaret ve Faktör Akımlarında Seçme Konular

Lisans

Lisans

Karşılaştırmalı politik Ekonomi

Lisans

Lisans

Gelişmekte Olan Ülkeler için Makroekonomi

Lisans

Lisans

ULUSLARARASI FİNANS

Lisans

Lisans

Gelişmekte Olan Ülkeler için Makroekonomi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma

Lisans

Lisans

Uluslararası Finans

Doktora

Doktora

Uluslararası Finansta Seçme Konular

Doktora

Doktora

Dünya Ekonomisisnde Güncel Sorunlar

Lisans

Lisans

Uluslararası İktisat

Lisans

Lisans

Uluslararası İktisat

Lisans

Lisans

İktisadi Göstergeler

Lisans

Lisans

İktisadi Göstergeler

Lisans

Lisans

İKTİSAT1-2

Doktora

Doktora

Politik Ekonomi

Lisans

Lisans

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doktora

Doktora

Uluslararası (Makro) İktisat

Lisans

Lisans

ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK

Lisans

Lisans

Büyüme Teorisi ve Kalkınma İktisadı

Lisans

Lisans

ULUSLARARASI İKTİSAT 1

Lisans

Lisans

MİKRO İKTİSAT

Lisans

Lisans

EKONOMİ

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

FDI promotion in Turkey

Şişman M. (Danışman)

E.Göçer(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

Türkiye'de dijital emek

Şişman M. (Danışman)

A.HAMDİ(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Türkiye'deki tarımsal gelişmenin evrimi

Şişman M. (Danışman)

E.AKSAKAL(Öğrenci)

2008

2008

Yüksek Lisans

Rusya, Türkiye turizm ekonomisi ilişkileri

Şişman M. (Danışman)

O.SHOYUNCHAP(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Uluslararası borçluluğun evrimi ve IMF

Şişman M. (Danışman)

C.CİNEMRE(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

NEOLİBERAL DÖNEMDE ULUSLARARASI FUTBOLCU HAREKETLİLİĞİ

Yiğit E., Şişman M.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.81-93, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

KÜRESEL FİNANS VE ”YÜKSEK ETKİLEŞİMLİ ŞİRKETLER”

Şişman D., Şişman M.

Journal of Life Economics, cilt.5, ss.37-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) VE EKONOMİ İÇİN ÖNEMİ: RİSKLER, AVANTAJLAR

Şişman M. , Şişman D.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.15, ss.144-154, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Financialization, Inequality and Crisis

Şişman M.

SSRN: International Political Economy: Globalization eJournal, cilt.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Seçime girerken Türkiye Ekonomisi için yeni dönüşüm önerileri

ŞİŞMAN M.

Metal Dünyası, cilt.1, ss.32, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

ABD Doları ya da Carpe Diem

ŞİŞMAN M.

Kalıp Dünyası, cilt.15, ss.62-66, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

Dünya Ekonomisi nde Teknolojik gelişmeler ve 2015 e girerken yeni eğilimler

ŞİŞMAN M.

Metal Dünyası, cilt.1, ss.36-37, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

TÜRKİYE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE İTHALAT BAĞIMLILIĞI IMPORT DEPENDENCE ON THE TURKEY S TEXTILE ANDREADY MADE CLOTHING SECTOR

Şişman M. , Bağcı E.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.29-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

On Crisis and Third Bretton Woods Debate

Şişman M.

POLITICAL ECONOMY: INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY eJOURNAL, no.42, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2010

2010

Doğrudan Yabancı sermaye yatırımları ve uluslararası vergi rekabeti bir literatür araştırması

Şişman M.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.29, ss.47, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2009

2009

Küresel kriz G20 Kararları ve Emekçilerin Konumu

Şişman M.

TÜRK-İŞ Dergisi, cilt.1, ss.81-82, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2009

2009

World Economy while second Bretton Woods declines and evaluation on developing countries

Şişman M.

Les cahiers de recherche, cilt.1, no.11, ss.405-425, 2009 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

2007

2007

Kuzey Güney İlişkileri ve Kuzeydeki Kalkınma Dinamiğinin Sınırları: Merdiven İtilmiş mi?

Şişman M.

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.22, ss.57-87, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2006

2006

Parasal Kriz Teorileri ve Gelişmekte Olan Ülkeler

Şişman M.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.15-35, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2005

2005

Uluslararası Para Sistemsizliği Ve Mali Sermaye Akımları (1980 2002): Gelişmekte Olan Ülkeler (Güney) için Öneriler

Şişman M.

Iktisat Isletme Ve Finans, cilt.1, no.20, ss.117-123, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2005

2005

Küreselleşme Ve Ulusötesi Şirketlerin TNCs Yeni Açılımları

Şişman M.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.6, no.12, ss.203-208, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2005

2005

Reel Kesim Mali Kesim İlişkisi Açısından Sermaye Piyasalarındaki Uluslararasılaşma Üzerine Değerlendirmeler

Şişman M.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi., cilt.20, ss.141-156, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2005

2005

Bir Anahtar Para Olarak Euro Dolaşımını Belirleyen Unsurlar Üzerine Değerlendirmeler

Şişman M.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi., cilt.20, ss.157-166, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2004

2004

Uluslararası Para Reformu Tartışmaları üretim sistemi düzelmeden mümkün mü

Şişman M.

İktisat (İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti dergisi)., cilt.1, ss.41-44, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2004

2004

Kalkınma Dinamiği Ve Kuzey Güney İlişkileri Güney Kore Örneklemesiyle Eşitsiz Değişim Ve Dış Borç Çelişkisi (1990-2004)

Şişman M.

Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi., cilt.1, no.2004, ss.16-20, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2004

2004

Seçilmiş Ülkelere göre İmalat Sanayi İhracat ve Sermaye Hareketleri Açısından Türkiye nin Rekabet Gücü

Şişman M. , Ertuğrul H. M. , Yamak T.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.91-121, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2004

2004

Açık Faiz paritesine bir uygulama Türkiye ile ABD ekonomileri arasındaki kur arbitrajı 1990 2004

Şişman M.

Akademik Fener-Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi, cilt.1, no.25, ss.179-192, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

1998

1998

Sermaye Piyasalarının Uluslararasılaşması Üzerine Kuramsal Notlar Portföy Dengesi kuramına eleştiriler

Şişman M.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.321-326, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

1996

1996

Uluslararası Finans Piyasalarında Serbestleşme Deregulation Nedenleri ve İlk Sonuçları

Şişman M.

İktisat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.135-140, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1988

1988

Standartlaşmış Ürün Devresi Ürün Grubuna Bir Örnek Otomotiv Sanayi

Şişman M.

İktisat ve Maliye, cilt.35, ss.330-336, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

AB Geçiş Ekonomilerinde Bilişim Teknolojilerindeki Büyüme (BİT, ICT): Önemsiz Olmanın Önemi

Şişman D., Şişman M.

ICOPEC 9. Uluslararası Politik Ekonomi Konferansı ”After the Great recession: Orthodox Versus Heterodoks Economics, Athens, Yunanistan, 7 - 09 Eylül 2018, cilt.1, ss.83-97 Creative Commons License

2017

2017

(Leasing) Finansal Kiralama: Avantajlar ve Riskler

Şişman D., Şişman M.

ICOAEF 2016 Uluslararası uygulamalı İktisat ve Finans, Girne, Kıbrıs (Kktc), 6 - 07 Aralık 2017

2016

2016

Küresel Finans ve Yüksek Etkileşimli ŞirketlerGlobal Finance and Strongly Connected Compenent

Şişman D., Şişman M.

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE onApplied Economics and Finance(ICOAEF 2016)5 - 6 December, 2016Girne American UniversityNorth Cyprus, Girne, Kıbrıs (Kktc), 5 - 06 Aralık 2016 Creative Commons License

2016

2016

Finansallaşma eşitsizlik ve Kriz

Şişman M.

ICOPEC 2016, Uluslararası Politik İktisat Konferansı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2016 Creative Commons License

2014

2014

Güncel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi

Şişman M.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İİBF İktisadi Düşünce ve İnnovasyon Kulübü , etkinliği (Biga), Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2014

2014

2014

Finans Mühendisleri İktisatçılar ve paradigmaları

Şişman M.

İktisat seminerleri, İktisat bölümü, Marmara Üniv., İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Mart 2014

2011

2011

Küresel Krizden Çıkışta Döviz Kuru Sorunları ve Gelişmekte Olan Ülkeler

ŞİŞMAN M.

Okan Üniversitesi akademik toplantısı, Türkiye, 13 Nisan 2011

2011

2011

Reel Döviz Kuru ve Reel Ekonomi

Şişman M.

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Paneli, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mart 2011

2011

2011

Küresel Kriz ve İktisat Politikası arayışları

Şişman M.

Ekonomik araştırmalar ve Uygulama Merkezi-Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 16 Mart 2011

2010

2010

Küresel Kriz ve olası etkileri Maltepe Üniversitesi

Şişman M.

”Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye\’xxye etkileri\”, İstanbul, Türkiye, 20 Ekim 2010

2010

2010

Globalization or the Crisis of Misunderstanding The Crisis is Global but the Solution is also Global

Şişman M.

XXII Edition of Villa Mondragone International Economic Seminar, Rome, Rome, İtalya, 22 - 23 Temmuz 2010 Creative Commons License

2009

2009

On Crisis and Third Bretton Woods Debate

Şişman M.

Villa Mondragone International Economic Seminar, Rome, İtalya, 24 - 25 Kasım 2009 Creative Commons License

2008

2008

World Economy while second Bretton Woods declines and evaluation on developing countries

Şişman M.

Monetary and Financial Transformations in CEECs, Paris Fransa, Paris, Fransa, 26 - 28 Kasım 2008, no.11, ss.405-425 Creative Commons License

2008

2008

Kriz ve Gelişmekte Olan Ülkeler açısından Bazı teorik Tartışmalar

Şişman M.

Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve sigortacılık Yüksekokulu, Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 Aralık 2008 Creative Commons License

2007

2007

Para Krizleri ve Türk Bankacılık Sistemi nde Yabancı Sermaye Etkinlikleri

Şişman M.

Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve sigortacılık Yüksekokulu, Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 Mart 2007

2006

2006

Kuzey Güney İlişkileri ve Güneydeki Kalkınma dinamiği sınırları merdiven itilmiş mi

Şişman M.

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) Uluslararası Ekonomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2006, cilt.1, ss.1-32

1997

1997

Uluslararası para sermaye akımları ve Çevre ülkeler açısından bir değerlendirme Latin Amerika ve Türkiye

Şişman M.

ODTÜ Uluslararası İktisat Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 1997, cilt.1, ss.136-0

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar II

Şişman D., Şişman M.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER (BREZİLYA, HİNDİSTAN VE ÇİN ÖRNEKLERİYLE) VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ, Prof. Dr. Behset KARACA Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU Doç. Dr. Cemal İYEM, Editör, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, ss.441-455, 2019 Creative Commons License

2018

2018

Global Economy, Economic Crisis & Recessions

Şişman M.

AN ANALYsIs ON INFORMATION TECHNOLOGIEs (ICT) IN EU TRANsITION ECONOMIEs: APPLICATION OF MARsHALL’s THIRD LAW , Stavros Mavroudeas,Aylin Soydan,Tulin Altun, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.99-117, 2018 Creative Commons License

2016

2016

PARA BANKA VE FİNANS

Şişman M. , Şişman D.

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE'DE PARA VE FİNANS PİYASALARI, NADİR EROĞLU,HALIL İBRAHİM AYDIN, Editör, ORION, İstanbul, ss.491-514, 2016 Creative Commons License

2013

2013

2000 li yıllarda Türkiye Ekonomisi Yapısal dönüşümler ana sorunlar ve çözüme dönük politika önerileri

Şişman M.

Birim Emek Maliyetleri Farklılaşmasının Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerindeki Etkileri, Hayriye Atik, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.549-563, 2013

2013

2013

Mikro Ekonomi

Şişman M.

Oligopol ve Monopolcü Rekabet, Ahmet Çakmak,Suat Yavuz, Editör, Bilim Teknik Yayınları, İstanbul, ss.436-482, 2013

2007

2007

İktisat Giriş

Şişman M.

Döviz Kuru ve Ödemeler Dengesi, Ahmet Çakmak,Suat Yavuz, Editör, Princeton University Press, Princeton (NJ), USA , İstanbul, ss.292-320, 2007

2003

2003

Mali Sermayenin Küreselleşmesi

Şişman M.

Set, İstanbul, 2003

Desteklenen Projeler

2002 - 2005

2002 - 2005

Ekonomik büyüme stratejisi ve mali krizler Güney Kore ve Türkiye

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Şişman M. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

NUML International Journal of Business Management

Değerlendirme Kurul Üyesi

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Çalışma ve Toplum

Değerlendirme Kurul Üyesi

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Villa Mondragone International Economic Seminar, Rome, Italy

Asosiye Üye

2006 - 2014

2006 - 2014

Türkiye Ekonomi Kurumu

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2020

Ocak 2020

Journal of life economics

Diğer Dergiler

Aralık 2019

Aralık 2019

WORLD JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

SSCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

Uluslararasi Ekonomi, Finans ve Yönetim Konferansi

Bildiri (Tam Metin)

Haziran 2019

Haziran 2019

Journal of life economics

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

THE POLITICAL ECONOMYOF PUBLIC FINANCE

Diğer Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Haziran 2016

Haziran 2016

Handbook of Research on Comparative Economic Development Perspectives on Europe and the MENA Region

Diğer Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Haziran 2012

Haziran 2012

NUML International Journal of Business Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2010

Ekim 2010

ODTÜ gelişme

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2007

Temmuz 2007

Çalışma ve Toplum

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Nisan 2019 Ekim 2019

Nisan 2019 Ekim 2019

3. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Yönetim Konferansı

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Şişman M.
İstanbul, Türkiye

Haziran 2016 Haziran 2016

Haziran 2016 Haziran 2016

DEVLET, EKONOMİ POLİTİKASI, VERGİLENDİRME VE KALKINMA

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Şişman M.
İstanbul, Türkiye

Ödüller

Ocak 2018

Ocak 2018

Best paper

İcoaef

Ocak 2012

Ocak 2012

En çok tıklanan makale (Top ten), “international political economy” ve “Monetary and fiscal policies in Emerging Markets”

Ssrn (Social Sciences Research Network)

Aralık 2010

Aralık 2010

Top ten ve en çok tıklanan makaleler. Alanı: ”, intitutions and transition economics: Political Economy

Ssrn (Social Sciences Reseach Network)

Mart 2010

Mart 2010

En çok tıklanan makale (Top ten). Alanı:“international monetary relations"

Ssrn (Social Sciences Reseach Network)Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019 - 2019

2019 - 2019

ubak: 5th International Social and Education Sciences Studies Congress

Çalışma Grubu

Balıkesir-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

ICOPEC "Ortodox Versus Heterodox Economics"

Panelist

Athens-Yunanistan

2017 - 2017

2017 - 2017

icoaef: 3rd International Conference on Applied Economics and Finance

Çalışma Grubu

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2016 - 2016

2016 - 2016

icoaef: 2nd International Conference on Applied Economics and Finance

Çalışma Grubu

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2016 - 2016

2016 - 2016

icopec Uluslararası Politik İktisat Konferansı 2016

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

icopec: 7. ICOPEC 2016: International Conference of Political Economy

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

KÜRESEL KRİZDEN ÇIKIŞTA DÖVİZ KURU SORUNLARI VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

REEL DÖVİZ KURU VE REEL EKONOMİ

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2010 - 2010

2010 - 2010

Villa Monragone International Economic Seminar "Recovery after the Crisis policies and perspectives"

Çalışma Grubu

Rome-İtalya

2009 - 2009

2009 - 2009

Villa Mondragone International Economic Seminar/ "Global Crisis and Long Term Growth: A New Capitalism Ahead?" CEIS-Economia-Tor Vergata Foundation June 24th -25th, 2009

Panelist

Rome-İtalya

2009 - 2009

2009 - 2009

GLOBAL ECONOMY IN THE SHADOW OF GLOBAL CRISIS

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2009 - 2009

2009 - 2009

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYEYE ETKİLERİ

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2008 - 2008

2008 - 2008

Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye'ye Etkileri

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2008 - 2008

2008 - 2008

Leonardo Da Vinci University "International Conference Monetary and Financial Transformations in CEECs"

Çalışma Grubu

Paris-Fransa

2006 - 2006

2006 - 2006

Turkish Economic Association, International economic Conference on Economics

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

1997 - 1997

1997 - 1997

Metu, Conference on Economics

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Haziran 2016

Haziran 2016

icopec-DEVLET, EKONOMİ POLİTİKASI, VERGİLENDİRME VE KALKINMA

Konferans

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Güncel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi

Konferans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye

Mart 2012

Mart 2012

Reel Döviz Kuru ve Reel Ekonomi

Konferans

Koç Üniversitesi-Türkiye

Haziran 2011

Haziran 2011

KÜRESEL KRİZ VE İKTİSAT POLİTİKASI ARAYIŞLARI

Konferans

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2011

Nisan 2011

Küresel krizden çıkışta döviz kuru sorunları ve gelişmekte olan ülkeler

Seminer

İstanbul Okan Üniversitesi-Türkiye

Ocak 2011

Ocak 2011

KUR SAVAŞLARI VE DÜNYA EKONOMİSİ

Konferans

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Mayıs 2009

Mayıs 2009

Küresel Ekonomik Krizi ve Türkiye'ye Etkileri

Konferans

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Aralık 2008

Aralık 2008

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE'YE ETKİLERİ

Konferans

Maltepe Üniversitesi-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 6

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Ocak-2020

Ocak 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Kasım-2019

Kasım 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Kasım-2019

Kasım 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Kasım-2019

Kasım 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Gedik Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2017

Ağustos 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Nisan-2017

Nisan 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Nisan-2017

Nisan 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Eylül-2016

Eylül 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Aralık-2015

Aralık 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Koç Üniversitesi

Eylül-2015

Eylül 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2015

Eylül 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2015

Temmuz 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2015

Temmuz 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Aralık-2014

Aralık 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Aralık-2014

Aralık 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Aralık-2014

Aralık 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Kasım-2014

Kasım 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Eylül-2014

Eylül 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2014

Mayıs 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2013

Eylül 2013

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2013

Eylül 2013

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - İstanbul Üniversitesi

Eylül-2013

Eylül 2013

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2012

Eylül 2012

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2011

Eylül 2011

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2011

Haziran 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2011

Haziran 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Şubat-2011

Şubat 2011

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2011

Şubat 2011

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Ocak-2011

Ocak 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2010

Aralık 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2010

Eylül 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2010

Eylül 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2010

Eylül 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2010

Eylül 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2010

Eylül 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2010

Eylül 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2010

Temmuz 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2010

Temmuz 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2010

Temmuz 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ocak-2010

Ocak 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2009

Eylül 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Eylül-2009

Eylül 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2009

Eylül 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2009

Eylül 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2009

Temmuz 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2009

Temmuz 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2009

Temmuz 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2009

Temmuz 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2009

Temmuz 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Mart-2009

Mart 2009

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - İstanbul Arel Üniversitesi

Eylül-2008

Eylül 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2008

Eylül 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2008

Eylül 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2008

Eylül 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2008

Temmuz 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2008

Temmuz 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2008

Mayıs 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Kasım-2007

Kasım 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2007

Temmuz 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2007

Temmuz 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2007

Temmuz 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2007

Temmuz 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2007

Temmuz 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2007

Temmuz 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2007

Haziran 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2007

Haziran 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2007

Haziran 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2006

Eylül 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2006

Eylül 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2005

Eylül 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2005

Eylül 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2005

Eylül 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2005

Eylül 2005

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2005

Eylül 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2005

Haziran 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2004

Temmuz 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2004

Haziran 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2003

Haziran 2003

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi