Türkiye’nin Tarımdaki yapısal dönüşümü: Brezilya ve Hollanda örnekleriyle karşılaştırma


Öğrenci: Gökhan Özer

Danışman: Mehmet Şişman

Brezilya ve Hollanda örnekleriyle; ölçek, verimlilik, AR-Ge ve eğitimin Türkiye Tarımındaki rolü ve etkisi üzerine uluslararası ticarete değer katması açısından yapılan bir tezdir.