Azer petrolü ve dünya ekonomisindeki yeri ve önemi


Öğrenci: CEYHUN ŞİRİNOV

Danışman: Mehmet Şişman

Azeri petrolünün iktisadi açıdan analizi tezin konusudur.