TÜRKİYE'DE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ'LER) VE KAMU GARANTİLİ KREDİLER


Öğrenci: BURHAN KAVUKLU

Danışman: Mehmet Şişman