Türkiye'de sermaye birikimi sürecinde TÜSİAD'ın yeri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SELMA ÖZKAN YILMAZ

Danışman: Mehmet Şişman