Türkiye iktisadi kalkınma sürecinde girişimci örneği: Nuri Demirağ


Öğrenci: ENDER TUNA

Danışman: Mehmet Şişman