Uluslararası borçluluğun evrimi ve IMF


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: CİHAN CİNEMRE

Danışman: Mehmet Şişman

Özet:

Uluslararası Borç sorunlarının kökeni ve IMF bağlantısı analiz edilmektedir.