Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığının finansmanında doğrudan yabancı yatırımların rolü ve etkisi (1980-2008)


Öğrenci: ÖZGÜR GÜL

Danışman: Mehmet Şişman