Uluslararası ticaretteki değişimler ve elektronik ticaret


Öğrenci: AHMET ATAJANOV

Danışman: Mehmet Şişman

Elektronik ticaretin Dünya ticaretine ve gelişmekte olan ülkelere etkileri tartışılmaktadır.