Türkiye'deki yerel ekonomik kalkınma aktörleri olarak Bölgesel Kalkınma Ajansları: Endonezya için dersleri


Öğrenci: ARIF DARMAWAN

Danışman: Mehmet Şişman