Prof.Dr.

AZİZ DOĞANAY


İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

Biyografi

Giresun Çamoluk Kutluca Köyünde doğdu (1968). İlkokulu köyünde (1979) Ortaokulu Giresun Alucra İmam Hatip Lisesi’nde başlayarak İstanbul Kadıköy İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi (1987). Aynı yıl Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne kaydoldu. Adı geçen bölümün Tezhib Anasanat Dalı’ndan mezun olduktan sonra (1991), aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk-İslâm Sanatları Tarihi Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans’a başladı. Prof.Dr. Selçuk Mülayim danışmanlığında “Erken Devir Osmanlı Bursa Türbelerinde Tezyînât” başlıklı tez çalışmasını yürütürken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Uzman olarak göreve başladı (1993 yılı sonunda). Bu arada Yüksek Lisans’ını tamamlayarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türk-İslâm Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı (1994). Askerlikten terhis aldıktan sonra (1996) Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Anabilim Dalı’nda ve buna paralel olarak Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda iki ayrı Doktora programlarına başladı. Her iki enstitüde yürüttüğü çalışmalarını vaktinde tamamlayarak, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Prof.Dr. Selçuk MÜLAYİM danışmalığında “İlk Devir Osmanlı İstanbul Türbelerinde Mimari Plastik ve Tezyinat, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise Prof. Muhittin SERİN danışmalığında “Klasik Devir İstanbul Hanedan Türbelerinde Tezyinat” başlıklı çalışmalarıyla doktor unvanı aldı (2002). Osmanlı mimarî tezyînâtı üzerine yoğunlaştırdığı çalışmalarını tebliğ, makale, kitapta bölüm veya kitap olarak yayınladı. Türk-İslâm Sanatları Tarihi alanında çeşitli kurum ve kuruluşlarda seminerler verdi. Hazel E. Heughen Educational Trust’tan sağladığı 8 aylık yurt dışı eğitim bursuyla Scotland’da alanıyla ilgili inceleme ve araştırmalarda bulundu (1996). Bir müddet Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslâm Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi kadrosu karşılık gösterilerek Öğretim Görevlisi konumunda çalıştıktan sonra Yardımcı Doçent oldu (2008). Daha sonra da aynı üniversitede Doçent (2012) ve Profesör (2018) oldu. İki yıl Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesinde (2012-2013) ve bir yıl Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinde (2015) misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. Şimdiye kadar üç doktora 12 yüksek Lisans tezi yönetti. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. İslam Ülkeleri Akademisyen Yazarlar Birliği ve Sanat Tarihi Derneği Üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Eğitim Bilgileri

1996 - 2002

1996 - 2002

Doktora

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı, Türkiye

1996 - 2002

1996 - 2002

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı, Türkiye

1991 - 1994

1991 - 1994

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli), Türkiye

1987 - 1991

1987 - 1991

Lisans

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2002

2002

Doktora

İlk Devir Osmanlı İstanbul türbelerinde mimari plastik ve tezyinat

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı

2002

2002

Doktora

Klasik Devir İstanbul hanedan türbelerinde tezyinat

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı

1994

1994

Yüksek Lisans

Erken Osmanlı Bursa türbelerinde tezyinat Creative Commons License

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

2008 - 2012

2008 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

1994 - 2008

1994 - 2008

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Yönetimsel Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Selçuklu Tezyinatı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sanat Tarihi Kavramları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk İslam Sanatlarında Motif ve Desen Bilgisi

Lisans

Lisans

Türk İslam Sanatları Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Büyük Selçuklular Devri Sanatı

Doktora

Doktora

Kuruluş Devri Osmanlı Sanatı

Yönetilen Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Zeyla'da kaybolan Osmanlı mimarisi

Doğanay A. (Danışman)

G.ALÇI(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

Birgi Ulu Camii mimari tezyinat analizi

Doğanay A. (Danışman)

G.CENGİZ(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

2000'ler İstanbul'unda yedi cami Creative Commons License

Doğanay A. (Danışman)

M.KUTLU(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

İstanbul Selimiye Cami Haziresi Creative Commons License

Doğanay A. (Danışman)

S.DAŞDEMİR(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2007

2007

Ölüme Hayat Verme Sanatı Tuhfe i Hattâtîn de Ebcedle Ölüm Bildiren İfadeler

DOĞANAY A.

Journal of Academic Studies, cilt.9, ss.138-164, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2006

2006

Şeyh Vefa Külliyesi

DOĞANAY A.

Divan İlmi Araştırmalar Dergisi, cilt.20, ss.75-98, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2002

2002

Şehzâde Mehmed Türbesi nde Bulunan Bir Sanatkâr İmzası ve bu Sanatkârın Türk Tezyînâtına Getirdiği Yenilikler

DOĞANAY A.

Dîvân İlmi Araştırmalar, cilt.12, ss.275-297, 2002 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

İslam Mimarîsinde Mezhep Etkisi: Fas Câmileri Örneği

OCAK S., DOĞANAY A.

İSTEM, cilt.1999, sa.33, ss.89-109, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletlerinde Mimarî ve Sanat Üslûbu Üzerine Bir Değerlendirme

DOĞANAY A. , DOĞAN B.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.652-682, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Kıtab Fîma Yehtacü İleyhı’s-Sani‘ Min A‘Mali’l-Hendese” Adlı Eserin Âidiyet Meselesi Üzerıne

DOĞANAY A. , Haddad M.

Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalara Dergisi, cilt.12, ss.139-152, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Hattatlara Yeni Armağan Müstakimzâde Süleyman Sa deddin Efendi nin Yeni Harflerle Basılan Tuhfe i Hattâtîn Adlı Eseri Üzerine

DOĞANAY A.

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.19, ss.189-193, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Mimarsinan’ın Camilerinde Kare ve Altıgen Kurgulu Geometrik Desenler ve Analaiz yöntemleri Şehzade süleymaniye Selimiye Camileri Örneği

DOĞANAY A. , Serap E. S.

Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.87-108, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

İslam Sanatının Teşekkülü

DOĞANAY A.

Diyanet Aylık Dergi, ss.6-9, 2013 (Hakemsiz Dergi)

2011

2011

Tarih Sahnesinden Silinmek İstenen Bir Soylu Hatun Eyüp te Medfun Şahî Hatun veya Çifte Gelinler Meselesi

DOĞANAY A.

Journal of Academic Studies, cilt.12, ss.281-308, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Sanat Tarihi Bibliyografyaları

DOĞANAY A.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD): Türk Sanat Tarihi, cilt.7, ss.541-557, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

XVI Yüzyıl İznik Duvar Çinilerinde Meyve Tasvirleri

DOĞANAY A.

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.43-63, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Türk Sanatında Pelengî ve Şâhî Benek Nakışları ya da Çintamani Yanılgısı

DOĞANAY A.

Dîvân İlmi Araştırmalar, cilt.9, ss.193-218, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Tez Özeti Klasik Devir İstanbul Hanedan Türbelerinde Tezyinât

DOĞANAY A.

Dîvân İlmi Araştırmalar, cilt.14, ss.165-184, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1991

1991

Bulut motifi ve Osmanlı sanatındaki ilk örnekleri

DOĞANAY A.

Divan İlmi Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.225-234, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Modern Camilerde Dini Mimariden Türk İzlerinin Silinmesine Dair İzlenimler

DOĞANAY A.

Çağımızda Cami Mimarisinde Arayışlar Uluslarası Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, ss.287-309

2016

2016

Mimar Sinan ın Üç Büyük Eserinde Rahmet Olukları Çörtenler

DOĞANAY A.

Uluslararası Mimar Sinan ve Su Sepozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2016, ss.127-160

2016

2016

Mezarından Çıkartılıp Karırılan Gurbetteki Şehzâdenin Unutulan Türbesi: Acem Şahı Abbas ın Yeğeni Haydar Mirza nın Eyüp teki Türbesi

DOĞANAY A.

20. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2016, cilt.1, ss.160-197

2000

2000

Türklerde Ahiret İnancının Mezar Yapı ve Bezemelerine Tesiri

DOĞANAY A.

Sanat ve İnanç Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, Istanbul 13-15 November 2000, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2000, cilt.2, ss.127-140

2005

2005

Norşuntepe Höyüğünde Bir duvar Resmi Geyik mi Yanardağ mı

DOĞANAY A.

IX. Ortaçağ Ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 21–23 Nisan 2005, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2005

2004

2004

Ölüme Hayat Verme Sanatı Tuhfe i Hattâtîn de Ebcedle Ölüm Bildiren İfadeler

DOĞANAY A.

Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu,. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 25-26 Kasım 2004, İstanbul, 25 - 26 Kasım 2004

2000

2000

Eyüpsultan Haziresi ve Civarındaki Kabir Bezemelerinde Benek Çintamani Körklelmocuk Nakşı Üzerine

DOĞANAY A.

Tarihi Kültürü ve Sanatıyla IV. Eyüpsultan Sempozyumu, Istanbul 5–7-May 2000, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2000, ss.340-349

1998

1998

Eyüpsultan Camii Civarındaki Bazı Mezarların Natüralist Üslupta Klasik Devir Süslemeleri

DOĞANAY A.

Tarihi Kültürü ve Sanatıyla II. Eyüpsultan Sempozyumu, Istanbul 8–10-Mayıs 1998, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 1998

1998

1998

Sultan II Murad ın Vasiyetnamesinin Mezar Mimarimize Tesiri

DOĞANAY A.

Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, İstanbul 18–20 September 1998, Türkiye, 18 - 20 Eylül 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

CAM SANATI

CAN Y., ÇAL H., ÇAYCI A., DOĞANAY A. , DÜNDAR A., ÖZKUL FINDIK N., et al.

TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ, ABDULKADİR DÜNDAR, Editör, GRAFİKER YAYINLARI, Ankara, ss.463-482, 2019

2017

2017

Mimarî ve Tezyinî Unsurlarıyla Cami

Doğanay A.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2017

2015

2015

Prof.Dr. Selçuk Mülayim’in Hayatı ve Eserleri

TÜRKMEN F. N. , DOĞANAY A.

Prof.Dr. Selçuk Mülayim Armağanı-Sanat Tarihi Araştırmaları, AZİZ DOĞANAY, Editör, LALE YAYINCILIK, İstanbul, ss.3-17, 2015

2015

2015

Geleneksel Sanatlarda Gelenek ve Gelecek

DOĞANAY A.

Prof.Dr. Selçuk Mülayim Armağanı, , Editör, Lale Yayınevi, İstanbul, ss.285-306, 2015

2012

2012

Tezhip Sanatında Yenilik Arayışları: II. Bâyezid Dönemi

KÜPELİ G. , AÇIKGÖZOĞLU A. S. , DOĞANAY A. , Mülayim S., Alparslan A., Gününç F., et al.

Hat ve Tezhip sanatı, Ali Rıza Özcan, Editör, Kültür Bakanlığı, Ankara, ss.320-341, 2012

2011

2011

The Sheikh Vefa (Wafa) Building Complex

DOĞANAY A.

Vefanın Cennet Bahçeleri I-II, Vefa Camii Haziresi, Gardens Of Eden İn Vefa I-II Vefa Cemetery, Bilge Özel İmanov, Yunus Uğur, Fotoğraf: İrfan Yıldız, Cemil Akgül, Tuba Deniz, Editör, İstanbul Kültür AŞ, İstanbul, ss.54-79, 2011

2010

2010

El Meâlimü'l-Eseriyeti'l-İslâmiyye fî Medîneti İstanbul

Doğanay A.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2010

2007

2007

Taş işçiliği ve profiller

DOĞANAY A.

Bir Şaheser Süleymaniye Külliyesi, Selçuk Mülayim, Editör, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, ss.151-188, 2007

2007

2007

Türbeler

DOĞANAY A.

Bir Şaheser Süleymaniye Külliyesi, Selçuk Mülayim, Editör, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, ss.232-261, 2007

Ansiklopedide Bölümler

2011

2011

TEZYİNAT

Doğanay A.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.5, 2011

2010

2010

ŞEYH VEFÂ KÜLLİYESİ

Doğanay A.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.3, 2010


Jüri Üyelikleri

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Akademik Personel Sınavı

Akademik Personel Sınavı - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Bilirkişi Kurulu

Bilirkişi Kurulu - Marmara Üniversitesi

Ocak-2016

Ocak 2016

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Yalova Üniversitesi

Kasım-2011

Kasım 2011

Bilirkişi Kurulu

Bilirkişi Kurulu - Marmara Üniversitesi