Prof.Dr.

AZİZ DOĞANAY


İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

Biyografi

Giresun Çamoluk Kutluca Köyünde doğdu (1968). İlkokulu köyünde (1979) Ortaokulu Giresun Alucra İmam Hatip Lisesi’nde başlayarak İstanbul Kadıköy İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi (1987). Aynı yıl Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne kaydoldu. Adı geçen bölümün Tezhib Anasanat Dalı’ndan mezun olduktan sonra (1991), aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk-İslâm Sanatları Tarihi Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans’a başladı. Prof.Dr. Selçuk Mülayim danışmanlığında “Erken Devir Osmanlı Bursa Türbelerinde Tezyînât” başlıklı tez çalışmasını yürütürken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Uzman olarak göreve başladı (1993 yılı sonunda). Bu arada Yüksek Lisans’ını tamamlayarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türk-İslâm Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı (1994). Askerlikten terhis aldıktan sonra (1996) Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Anabilim Dalı’nda ve buna paralel olarak Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda iki ayrı Doktora programlarına başladı. Her iki enstitüde yürüttüğü çalışmalarını vaktinde tamamlayarak, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Prof.Dr. Selçuk MÜLAYİM danışmalığında “İlk Devir Osmanlı İstanbul Türbelerinde Mimari Plastik ve Tezyinat, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise Prof. Muhittin SERİN danışmalığında “Klasik Devir İstanbul Hanedan Türbelerinde Tezyinat” başlıklı çalışmalarıyla doktor unvanı aldı (2002). Osmanlı mimarî tezyînâtı üzerine yoğunlaştırdığı çalışmalarını tebliğ, makale, kitapta bölüm veya kitap olarak yayınladı. Türk-İslâm Sanatları Tarihi alanında çeşitli kurum ve kuruluşlarda seminerler verdi. Hazel E. Heughen Educational Trust’tan sağladığı 8 aylık yurt dışı eğitim bursuyla Scotland’da alanıyla ilgili inceleme ve araştırmalarda bulundu (1996). Bir müddet Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslâm Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi kadrosu karşılık gösterilerek Öğretim Görevlisi konumunda çalıştıktan sonra Yardımcı Doçent oldu (2008). Daha sonra da aynı üniversitede Doçent (2012) ve Profesör (2018) oldu. İki yıl Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesinde (2012-2013) ve bir yıl Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinde (2015) misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. Şimdiye kadar 5 doktora 21 yüksek Lisans tezi yönetti. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. İslam Ülkeleri Akademisyen Yazarlar Birliği ve İslam Tarihi ve Sanatları Derneği Üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Eğitim Bilgileri

1996 - 2002

1996 - 2002

Doktora

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı, Türkiye

1996 - 2002

1996 - 2002

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı, Türkiye

1991 - 1994

1991 - 1994

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli), Türkiye

1987 - 1991

1987 - 1991

Lisans

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2002

2002

Doktora

İlk Devir Osmanlı İstanbul türbelerinde mimari plastik ve tezyinat

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı

2002

2002

Doktora

Klasik Devir İstanbul hanedan türbelerinde tezyinat

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı

1994

1994

Yüksek Lisans

Erken Osmanlı Bursa türbelerinde tezyinat Creative Commons License

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2005

2005

Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi

Mesleki Eğitim

Celal Bayar Üniversitesi

2004

2004

Kapadokya ve Çevresi Doğa Eğitimi Programı

Mesleki Eğitim

Niğde Üniversitesi

2004

2004

İzci Liderlik Temel Eğitim Kursu ve İzci Liderliği

Kişisel Gelişim

Şevket Aktalay İzci Eğitim Okulu

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

2008 - 2012

2008 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

1994 - 2008

1994 - 2008

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Yönetimsel Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Türk İslam Sanatları Tarihi

Doktora

Doktora

Osmanlı Tezyinatı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Erken Devir Osmanlı Sanatı

Doktora

Doktora

Klasik Devir Osmanlı Sanatı

Lisans

Lisans

Klasik Türk Sanatları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Selçuklu Tezyinatı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sanat Tarihi Kavramları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk İslam Sanatlarında Motif ve Desen Bilgisi

Lisans

Lisans

Türk İslam Sanatları Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Büyük Selçuklular Devri Sanatı

Doktora

Doktora

Kuruluş Devri Osmanlı Sanatı

Yönetilen Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Zeyla'da kaybolan Osmanlı mimarisi

Doğanay A. (Danışman)

G.ALÇI(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

İstanbul Selimiye Cami Haziresi Creative Commons License

Doğanay A. (Danışman)

S.DAŞDEMİR(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

2000'ler İstanbul'unda yedi cami Creative Commons License

Doğanay A. (Danışman)

M.KUTLU(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

İslam Mimarîsinde Mezhep Etkisi: Fas Câmileri Örneği

Ocak S., Doğanay A.

İSTEM, cilt.1999, sa.33, ss.89-109, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletlerinde Mimarî ve Sanat Üslûbu Üzerine Bir Değerlendirme

Doğan B., Doğanay A.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.2017, ss.652-682, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Kitâb fîmâ Yahtâcu ileyhi's-Sâni' min A'mâli'l-Hendese Adlı Eserin Âidiyet Meselesi Üzerine

Haddad M., Doğanay A.

Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalara Dergisi, cilt.12, sa.23, ss.139-152, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Hattatlara Yeni Armağan Müstakimzâde Süleyman Sa deddin Efendi nin Yeni Harflerle Basılan Tuhfe i Hattâtîn Adlı Eseri Üzerine

Doğanay A.

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.19, sa.37, ss.189-193, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Zeylâ da Osmanlı Dönemi Türbe Mimarisi Üzerine Gözlemler Vakıflar Restorasyon Yıllığı sy 12

Güneş A., Doğanay A.

Vakıflar Restorasyon Dergisi, cilt.12, ss.120-137, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Mimarsinan’ın Camilerinde Kare ve Altıgen Kurgulu Geometrik Desenler ve Analaiz yöntemleri Şehzade süleymaniye Selimiye Camileri Örneği

Serap E. S. , Doğanay A.

Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.19, ss.87-108, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

İslam Sanatının Teşekkülü

Doğanay A.

Diyanet Aylık Dergi, sa.275, ss.6-9, 2013 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2011

2011

Tarih Sahnesinden Silinmek İstenen Bir Soylu Hatun Eyüp te Medfun Şahî Hatun veya Çifte Gelinler Meselesi

Doğanay A.

Journal of Academic Studies, cilt.12, sa.47, ss.281-308, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2009

2009

Sanat Tarihi Bibliyografyaları

Doğanay A.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD): Türk Sanat Tarihi, cilt.7, sa.14, ss.541-557, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2007

2007

Ölüme Hayat Verme Sanatı Tuhfe i Hattâtîn de Ebcedle Ölüm Bildiren İfadeler

Doğanay A.

Journal of Academic Studies, cilt.9, sa.34, ss.138-164, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2006

2006

Şeyh Vefa Külliyesi

Doğanay A.

Divan İlmi Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.20, ss.75-98, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2005

2005

XVI Yüzyıl İznik Duvar Çinilerinde Meyve Tasvirleri

Doğanay A.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.29, ss.43-63, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2004

2004

Türk Sanatında Pelengî ve Şâhî Benek Nakışları ya da Çintamani Yanılgısı

Doğanay A.

Dîvân İlmi Araştırmalar, cilt.9, sa.17, ss.193-218, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2003

2003

Tez Özeti Klasik Devir İstanbul Hanedan Türbelerinde Tezyinât

Doğanay A.

Dîvân İlmi Araştırmalar, sa.14, ss.165-184, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2002

2002

Şehzâde Mehmed Türbesi nde Bulunan Bir Sanatkâr İmzası ve bu Sanatkârın Türk Tezyînâtına Getirdiği Yenilikler

Doğanay A.

Dîvân İlmi Araştırmalar, sa.12, ss.275-297, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Modern Camilerde Dini Mimariden Türk İzlerinin Silinmesine Dair İzlenimler

Doğanay A.

Çağımızda Cami Mimarisinde Arayışlar Uluslarası Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, ss.287-309 Creative Commons License

2016

2016

Mimar Sinan ın Üç Büyük Eserinde Rahmet Olukları (Çörtenler)

Doğanay A.

Uluslararası Mimar Sinan ve Su Sepozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2016, ss.127-160 Creative Commons License

2016

2016

Mezarından Çıkartılıp Kaçırılan Gurbetteki Şehzâdenin Unutulan Türbesi: Acem Şahı Abbas'ın Yeğeni Haydar Mirza'nın Eyüp'teki Türbesi

Doğanay A.

20. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2016, cilt.1, ss.160-197 Creative Commons License

2000

2000

Türklerde Ahiret İnancının Mezar Yapı ve Bezemelerine Tesiri

Doğanay A.

Sanat ve İnanç Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, Istanbul 13-15 November 2000, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2000, cilt.2, ss.127-140 Creative Commons License

2005

2005

Norşuntepe Höyüğünde Bir duvar Resmi Geyik mi Yanardağ mı

Doğanay A.

IX. Ortaçağ Ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 21–23 Nisan 2005, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Erzurum, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2005, ss.217-223 Creative Commons License

2004

2004

Ölüme Hayat Verme Sanatı Tuhfe i Hattâtîn de Ebcedle Ölüm Bildiren İfadeler

Doğanay A.

Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu,. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 25-26 Kasım 2004, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2004

2000

2000

Eyüpsultan Haziresi ve Civarındaki Kabir Bezemelerinde Benek Çintamani Körklelmocuk Nakşı Üzerine

Doğanay A.

Tarihi Kültürü ve Sanatıyla IV. Eyüpsultan Sempozyumu, Istanbul 5–7-May 2000, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2000, ss.340-349 Creative Commons License

1998

1998

Eyüpsultan Camii Civarındaki Bazı Mezarların Natüralist Üslupta Klasik Devir Süslemeleri

Doğanay A.

Tarihi Kültürü ve Sanatıyla II. Eyüpsultan Sempozyumu, Istanbul 8–10-Mayıs 1998, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 1998, ss.260-267 Creative Commons License

1998

1998

Sultan II Murad ın Vasiyetnamesinin Mezar Mimarimize Tesiri

Doğanay A.

Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, İstanbul 18–20 September 1998, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Türk Tezyini Sanatları

Doğanay A. , Dündar A., Can Y., Çal H., Çaycı A., Özkul Fındık N., et al.

TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ, ABDULKADİR DÜNDAR, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.463-482, 2019

2017

2017

Mimarî ve Tezyinî Unsurlarıyla Cami

Doğanay A.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2017

2015

2015

Prof.Dr. Selçuk Mülayim’in Hayatı ve Eserleri

TÜRKMEN F. N. , DOĞANAY A.

Prof.Dr. Selçuk Mülayim Armağanı-Sanat Tarihi Araştırmaları, AZİZ DOĞANAY, Editör, LALE YAYINCILIK, İstanbul, ss.3-17, 2015

2015

2015

Geleneksel Sanatlarda Gelenek ve Gelecek

Doğanay A.

Prof.Dr. Selçuk Mülayim Armağanı, Aziz Doğanay, Editör, Lale Kitabevi, İstanbul, ss.285-306, 2015 Creative Commons License

2012

2012

Tezhip Sanatında Yenilik Arayışları: II. Bâyezid Dönemi

KÜPELİ G. , AÇIKGÖZOĞLU A. S. , DOĞANAY A. , Mülayim S., Alparslan A., Gününç F., et al.

Hat ve Tezhip sanatı, Ali Rıza Özcan, Editör, Kültür Bakanlığı, Ankara, ss.320-341, 2012

2011

2011

The Sheikh Vefa (Wafa) Building Complex

DOĞANAY A.

Vefanın Cennet Bahçeleri I-II, Vefa Camii Haziresi, Gardens Of Eden İn Vefa I-II Vefa Cemetery, Bilge Özel İmanov, Yunus Uğur, Fotoğraf: İrfan Yıldız, Cemil Akgül, Tuba Deniz, Editör, İstanbul Kültür AŞ, İstanbul, ss.54-79, 2011

2010

2010

İslam Sanatı

Doğanay A. (Editör)

İslam Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 2010

2010

2010

El Meâlimü'l-Eseriyeti'l-İslâmiyye fî Medîneti İstanbul

Doğanay A.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2010

2007

2007

Taş işçiliği ve profiller

DOĞANAY A.

Bir Şaheser Süleymaniye Külliyesi, Selçuk Mülayim, Editör, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, ss.151-188, 2007

2007

2007

Türbeler

DOĞANAY A.

Bir Şaheser Süleymaniye Külliyesi, Selçuk Mülayim, Editör, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, ss.232-261, 2007

Ansiklopedide Bölümler

2011

2011

TEZYİNAT

Doğanay A.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.5, 2011

2010

2010

ŞEYH VEFÂ KÜLLİYESİ

Doğanay A.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.3, 2010

Bilirkişi Raporları

2021

2021

Etik İhlal Raporu

Doğanay A.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, ss.3, İstanbul, 2021

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - 2014

2014 - 2014

Türkiye Literatür Araştırmaları Dergisi

Özel Sayı Editörü

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2021

Ocak 2021

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2020

Aralık 2020

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2020

Aralık 2020

Artuklu Akademi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2020

Aralık 2020

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Diğer Dergiler

Aralık 2020

Aralık 2020

İran Çalışmaları Dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Milli Saraylar İdaresi

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü, TürkiyeJüri Üyelikleri

Mart-2021

Mart 2021

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Marmara Üniversitesi

Şubat-2021

Şubat 2021

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Sakarya Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Kasım-2019

Kasım 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Akademik Personel Sınavı

Akademik Personel Sınavı - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Bilirkişi Kurulu

Bilirkişi Kurulu - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2017

Ağustos 2017

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Ocak-2016

Ocak 2016

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Yalova Üniversitesi

Kasım-2011

Kasım 2011

Bilirkişi Kurulu

Bilirkişi Kurulu - Marmara Üniversitesi