Prof.

AZİZ DOĞANAY


Faculty of Theology

Islamic History and Arts

Department of History of Turkish-Islamic Arts

Biography

Giresun Çamoluk Kutluca Köyünde doğdu (1968). İlkokulu köyünde (1979) Ortaokulu Giresun Alucra İmam Hatip Lisesi’nde başlayarak İstanbul Kadıköy İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi (1987). Aynı yıl Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne kaydoldu. Adı geçen bölümün Tezhib Anasanat Dalı’ndan mezun olduktan sonra (1991), aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk-İslâm Sanatları Tarihi Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans’a başladı. Prof.Dr. Selçuk Mülayim danışmanlığında “Erken Devir Osmanlı Bursa Türbelerinde Tezyînât” başlıklı tez çalışmasını yürütürken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Uzman olarak göreve başladı (1993 yılı sonunda). Bu arada Yüksek Lisans’ını tamamlayarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türk-İslâm Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı (1994). Askerlikten terhis aldıktan sonra (1996) Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Anabilim Dalı’nda ve buna paralel olarak Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda iki ayrı Doktora programlarına başladı. Her iki enstitüde yürüttüğü çalışmalarını vaktinde tamamlayarak, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Prof.Dr. Selçuk MÜLAYİM danışmalığında “İlk Devir Osmanlı İstanbul Türbelerinde Mimari Plastik ve Tezyinat, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise Prof. Muhittin SERİN danışmalığında “Klasik Devir İstanbul Hanedan Türbelerinde Tezyinat” başlıklı çalışmalarıyla doktor unvanı aldı (2002). Osmanlı mimarî tezyînâtı üzerine yoğunlaştırdığı çalışmalarını tebliğ, makale, kitapta bölüm veya kitap olarak yayınladı. Türk-İslâm Sanatları Tarihi alanında çeşitli kurum ve kuruluşlarda seminerler verdi. Hazel E. Heughen Educational Trust’tan sağladığı 8 aylık yurt dışı eğitim bursuyla Scotland’da alanıyla ilgili inceleme ve araştırmalarda bulundu (1996). Bir müddet Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslâm Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi kadrosu karşılık gösterilerek Öğretim Görevlisi konumunda çalıştıktan sonra Yardımcı Doçent oldu (2008). Daha sonra da aynı üniversitede Doçent (2012) ve Profesör (2018) oldu. İki yıl Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesinde (2012-2013) ve bir yıl Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinde (2015) misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. Şimdiye kadar 5 doktora 21 yüksek Lisans tezi yönetti. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. İslam  Sanatları Tarihi Derneği Kurucu Üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Education Information

1996 - 2002

1996 - 2002

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Islamic History And Arts, Turkey

1996 - 2002

1996 - 2002

Doctorate

Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Department Of Turkish Art, Turkey

1991 - 1994

1991 - 1994

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli), Turkey

1987 - 1991

1987 - 1991

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Traditional Turkish Handicrafts, Turkey

Dissertations

2002

2002

Doctorate

İlk Devir Osmanlı İstanbul türbelerinde mimari plastik ve tezyinat

Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı

2002

2002

Doctorate

Klasik Devir İstanbul hanedan türbelerinde tezyinat

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı

1994

1994

Postgraduate

Erken Osmanlı Bursa türbelerinde tezyinat Creative Commons License

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2005

2005

Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi

Vocational Training

Celal Bayar Üniversitesi

2004

2004

Kapadokya ve Çevresi Doğa Eğitimi Programı

Vocational Training

Niğde Üniversitesi

2004

2004

İzci Liderlik Temel Eğitim Kursu ve İzci Liderliği

Personal Evolution

Şevket Aktalay İzci Eğitim Okulu

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Marmara University, Faculty Of Theology, Islamic History And Arts

2015 - 2017

2015 - 2017

Associate Professor

Marmara University, Faculty Of Theology, Islamic History And Arts

2014 - 2015

2014 - 2015

Associate Professor

Marmara University, Faculty Of Theology, Islamic History And Arts

2008 - 2014

2008 - 2014

Assistant Professor

Marmara University, Faculty Of Theology, Islamic History And Arts

1994 - 1994

1994 - 1994

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Theology, Islamic History And Arts

Managerial Experience

2012 - Continues

2012 - Continues

Head of Department

Marmara University, Faculty Of Theology, Islamic History And Arts

2012 - Continues

2012 - Continues

Head of Department

Marmara University, Faculty Of Theology, Islamic History And Arts

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Teknik Resim

Undergraduate

Undergraduate

Türk İslam Sanatları Tarihi

Doctorate

Doctorate

Osmanlı Tezyinatı

Postgraduate

Postgraduate

Erken Devir Osmanlı Sanatı

Doctorate

Doctorate

Klasik Devir Osmanlı Sanatı

Undergraduate

Undergraduate

Klasik Türk Sanatları

Postgraduate

Postgraduate

Selçuklu Tezyinatı

Postgraduate

Postgraduate

Sanat Tarihi Kavramları

Postgraduate

Postgraduate

Türk İslam Sanatlarında Motif ve Desen Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Türk İslam Sanatları Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Büyük Selçuklular Devri Sanatı

Doctorate

Doctorate

Kuruluş Devri Osmanlı Sanatı

Advising Theses

2011

2011

Postgraduate

İstanbul Selimiye Cami Haziresi

Doğanay A. (Consultant)

S.DAŞDEMİR(Student) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

2021

2021

ON THE DRAGON-SÎMURG ENCOUNTER UNEARTHED AT TOPKAPI PALACE CENTURIES LATER

Doğanay A.

Milli Saraylar Sanat Tarih Mimarlık Dergisi, vol.2021, no.21, pp.4-25, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

What is Islamic Art?

Doğanay A.

Perspektif Aylık Haber Yorum dergisi, vol.27, no.305, pp.20-25, 2021 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2019

2019

İslam Mimarîsinde Mezhep Etkisi: Fas Câmileri Örneği

Ocak S., Doğanay A.

İSTEM, vol.1999, no.33, pp.89-109, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Kitâb fîmâ Yahtâcu ileyhi's-Sâni' min A'mâli'l-Hendese Adlı Eserin Âidiyet Meselesi Üzerine

Haddad M., Doğanay A.

Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalara Dergisi, vol.12, no.23, pp.139-152, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletlerinde Mimarî ve Sanat Üslûbu Üzerine Bir Değerlendirme

Doğan B., Doğanay A.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2017, pp.652-682, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Hattatlara Yeni Armağan Müstakimzâde Süleyman Sa deddin Efendi nin Yeni Harflerle Basılan Tuhfe i Hattâtîn Adlı Eseri Üzerine

Doğanay A.

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol.19, no.37, pp.189-193, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Zeylâ da Osmanlı Dönemi Türbe Mimarisi Üzerine Gözlemler Vakıflar Restorasyon Yıllığı sy 12

Güneş A., Doğanay A.

Vakıflar Restorasyon Dergisi, vol.12, pp.120-137, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Mimarsinan’ın Camilerinde Kare ve Altıgen Kurgulu Geometrik Desenler ve Analaiz yöntemleri Şehzade süleymaniye Selimiye Camileri Örneği

Serap E. S. , Doğanay A.

Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.19, pp.87-108, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

İslam Sanatının Teşekkülü

Doğanay A.

Diyanet Aylık Dergi, no.275, pp.6-9, 2013 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2011

2011

Tarih Sahnesinden Silinmek İstenen Bir Soylu Hatun Eyüp te Medfun Şahî Hatun veya Çifte Gelinler Meselesi

Doğanay A.

Journal of Academic Studies, vol.12, no.47, pp.281-308, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2010

2010

The Understanding of Art and the Prohibition of Images in Islam in Light of Sacred Scripture

Doğanay A.

http://www.sonpeygamber.info/, vol.1, no.1, pp.1-5, 2010 (Non-Refreed Journal)

2009

2009

Sanat Tarihi Bibliyografyaları

Doğanay A.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD): Türk Sanat Tarihi, vol.7, no.14, pp.541-557, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2007

2007

Ölüme Hayat Verme Sanatı Tuhfe i Hattâtîn de Ebcedle Ölüm Bildiren İfadeler

Doğanay A.

Journal of Academic Studies, vol.9, no.34, pp.138-164, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2006

2006

Şeyh Vefa Külliyesi

Doğanay A.

Divan İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.20, pp.75-98, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2005

2005

XVI Yüzyıl İznik Duvar Çinilerinde Meyve Tasvirleri

Doğanay A.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.24, no.29, pp.43-63, 2005 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2004

2004

Türk Sanatında Pelengî ve Şâhî Benek Nakışları ya da Çintamani Yanılgısı

Doğanay A.

Dîvân İlmi Araştırmalar, vol.9, no.17, pp.193-218, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2003

2003

Tez Özeti Klasik Devir İstanbul Hanedan Türbelerinde Tezyinât

Doğanay A.

Dîvân İlmi Araştırmalar, no.14, pp.165-184, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2002

2002

Şehzâde Mehmed Türbesi nde Bulunan Bir Sanatkâr İmzası ve bu Sanatkârın Türk Tezyînâtına Getirdiği Yenilikler

Doğanay A.

Dîvân İlmi Araştırmalar, no.12, pp.275-297, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

1999

1999

Bulut motifi ve Osmanlı sanatındaki ilk örnekleri

Doğanay A.

Divan İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.6, pp.225-234, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2016

2016

Mimar Sinan ın Üç Büyük Eserinde Rahmet Olukları (Çörtenler)

Doğanay A.

Uluslararası Mimar Sinan ve Su Sepozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 10 April 2016, pp.127-160 Creative Commons License

2016

2016

Modern Camilerde Dini Mimariden Türk İzlerinin Silinmesine Dair İzlenimler

Doğanay A.

Çağımızda Cami Mimarisinde Arayışlar Uluslarası Sempozyumu, Giresun, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.287-309 Creative Commons License

2016

2016

Mezarından Çıkartılıp Kaçırılan Gurbetteki Şehzâdenin Unutulan Türbesi: Acem Şahı Abbas'ın Yeğeni Haydar Mirza'nın Eyüp'teki Türbesi

Doğanay A.

20. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 2 - 05 November 2016, vol.1, pp.160-197 Creative Commons License Sustainable Development

2000

2000

Türklerde Ahiret İnancının Mezar Yapı ve Bezemelerine Tesiri

Doğanay A.

Sanat ve İnanç Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, Istanbul 13-15 November 2000, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2000, vol.2, pp.127-140 Creative Commons License

2004

2004

Türk Yapı Detaylarının Klasik Dili

Doğanay A.

Klasiği Yeniden Düşünmek, İstanbul, Turkey, 08 October 2004 - 10 October 2024, pp.39-77 Creative Commons License

2005

2005

Norşuntepe Höyüğünde Bir duvar Resmi Geyik mi Yanardağ mı

Doğanay A.

IX. Ortaçağ Ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 21–23 Nisan 2005, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Erzurum, Erzurum, Turkey, 21 - 23 April 2005, pp.217-223 Creative Commons License

2004

2004

Ölüme Hayat Verme Sanatı Tuhfe i Hattâtîn de Ebcedle Ölüm Bildiren İfadeler

Doğanay A.

Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu,. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 25-26 Kasım 2004, İstanbul, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2004

2000

2000

Eyüpsultan Haziresi ve Civarındaki Kabir Bezemelerinde Benek Çintamani Körklelmocuk Nakşı Üzerine

Doğanay A.

Tarihi Kültürü ve Sanatıyla IV. Eyüpsultan Sempozyumu, Istanbul 5–7-May 2000, İstanbul, Turkey, 5 - 07 May 2000, pp.340-349 Creative Commons License

1998

1998

Eyüpsultan Camii Civarındaki Bazı Mezarların Natüralist Üslupta Klasik Devir Süslemeleri

Doğanay A.

Tarihi Kültürü ve Sanatıyla II. Eyüpsultan Sempozyumu, Istanbul 8–10-Mayıs 1998, İstanbul, Turkey, 8 - 10 May 1998, pp.260-267 Creative Commons License

1998

1998

Sultan II Murad ın Vasiyetnamesinin Mezar Mimarimize Tesiri

Doğanay A.

Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, İstanbul 18–20 September 1998, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 1998

1998

1998

Aziz Doğanay, “Sultan II. Murad’ın Vasiyetnamesinin Mezar Mîmarîmize Te’siri”

Doğanay A.

Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Haya tına Etkileri Sempozyumu, İstanbul 1999, İstanbul, Turkey, 18 - 20 December 1998, pp.100-112

Books & Book Chapters

2019

2019

Türk Tezyini Sanatları

Doğanay A. , Dündar A., Can Y., Çal H., Çaycı A., Özkul Fındık N., et al.

in: TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ, ABDULKADİR DÜNDAR, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.463-482, 2019

2017

2017

Mimarî ve Tezyinî Unsurlarıyla Cami

Doğanay A.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2017

2015

2015

Prof.Dr. Selçuk Mülayim’in Hayatı ve Eserleri

TÜRKMEN F. N. , DOĞANAY A.

in: Prof.Dr. Selçuk Mülayim Armağanı-Sanat Tarihi Araştırmaları, AZİZ DOĞANAY, Editor, LALE YAYINCILIK, İstanbul, pp.3-17, 2015

2015

2015

Geleneksel Sanatlarda Gelenek ve Gelecek

Doğanay A.

in: Prof.Dr. Selçuk Mülayim Armağanı, Aziz Doğanay, Editor, Lale Kitabevi, İstanbul, pp.285-306, 2015 Creative Commons License

2012

2012

Tezhip Sanatında Yenilik Arayışları: II. Bâyezid Dönemi

KÜPELİ G. , AÇIKGÖZOĞLU A. S. , DOĞANAY A. , Mülayim S., Alparslan A., Gününç F., et al.

in: Hat ve Tezhip sanatı, Ali Rıza Özcan, Editor, Kültür Bakanlığı, Ankara, pp.320-341, 2012

2011

2011

The Sheikh Vefa (Wafa) Building Complex

DOĞANAY A.

in: Vefanın Cennet Bahçeleri I-II, Vefa Camii Haziresi, Gardens Of Eden İn Vefa I-II Vefa Cemetery, Bilge Özel İmanov, Yunus Uğur, Fotoğraf: İrfan Yıldız, Cemil Akgül, Tuba Deniz, Editor, İstanbul Kültür AŞ, İstanbul, pp.54-79, 2011

2010

2010

İslam Sanatı

Doğanay A. (Editor)

İslam Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 2010

2010

2010

El Meâlimü'l-Eseriyeti'l-İslâmiyye fî Medîneti İstanbul

Doğanay A.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2010

2007

2007

Taş işçiliği ve profiller

Doğanay A.

in: Bir Şaheser Süleymaniye Külliyesi, Selçuk Mülayim, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.151-188, 2007

2007

2007

Türbeler

DOĞANAY A.

in: Bir Şaheser Süleymaniye Külliyesi, Selçuk Mülayim, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.232-261, 2007

Episodes in the Encyclopedia

2011

2011

TEZYİNAT

Doğanay A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.5, 2011

2010

2010

ŞEYH VEFÂ KÜLLİYESİ

Doğanay A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.3, 2010

Expert Reports

2021

2021

Etik İhlal Raporu

Doğanay A.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, pp.3, İstanbul, 2021

Other Publications

2021

2021

İslam Sanatı Nedir?

Doğanay A.

Other, pp.20-25, 2021 Creative Commons License

Activities in Scientific Journals

2014 - 2014

2014 - 2014

Türkiye Literatür Araştırmaları Dergisi

Special Issue Editor

Scientific Refereeing

January 2021

January 2021

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Journal Indexed in ESCI

December 2020

December 2020

İran Çalışmaları Dergisi

Journal Indexed in ESCI

December 2020

December 2020

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Journal Indexed in ESCI

December 2020

December 2020

Artuklu Akademi

Journal Indexed in ESCI

December 2020

December 2020

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Other Journals

Scientific Consultations

2021 - Continues

2021 - Continues

Scientific Consultancy

Milli Saraylar İdaresi

Marmara University, Faculty Of Theology, Islamic History And Arts, TurkeyJury Memberships

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Sakarya Üniversitesi

March-2021

March 2021

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Marmara Üniversitesi

February-2021

February 2021

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Sakarya Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

December-2019

December 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

December-2019

December 2019

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

November-2019

November 2019

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

August-2019

August 2019

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

June-2019

June 2019

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

June-2019

June 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

May-2019

May 2019

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

April-2019

April 2019

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

December-2018

December 2018

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

June-2018

June 2018

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Teknik Üniversitesi

June-2018

June 2018

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

June-2018

June 2018

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

January-2018

January 2018

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

December-2017

December 2017

Committee Of Expert

Committee Of Expert - Marmara University

August-2017

August 2017

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

January-2016

January 2016

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Yalova Üniversitesi

November-2011

November 2011

Committee Of Expert

Committee Of Expert - Marmara University