Ölüme Hayat Verme Sanatı Tuhfe i Hattâtîn de Ebcedle Ölüm Bildiren İfadeler


DOĞANAY A.

Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu,. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 25-26 Kasım 2004, İstanbul, 25 - 26 Kasım 2004