Tez Özeti Klasik Devir İstanbul Hanedan Türbelerinde Tezyinât


Creative Commons License

Doğanay A.

Dîvân İlmi Araştırmalar, sa.14, ss.165-184, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: Dîvân İlmi Araştırmalar
  • Sayfa Sayıları: ss.165-184

Özet

Bu çalışma, asırlarca içinde bulunduğu muhit ve çeşitli medeniyetlerden aldığı birikimle gelişip süzülerek kendi sanat felsefesini meydana getiren Türklerin cihanşümul medeniyetlerinin, tezyînât alanındaki klasik devri olan Yavuz Sultan Selim’den Sultan III. Mehmed devrine kadar olan süre içerisinde meydana getirilmiş türbeler üzerindeki malzemeden hareketle, Osmanlı mimarî plastiği ve tezyînâtını incelemeyi hedeflemiştir. 

Bursa’da başlatılmış olan Osmanlı türbe mimarisi ve tezyînât anlayışı, klasik şeklini Mimar Sinan Mektebi’yle tamamlamış, Dalgıç Ahmed Ağa’ya (ö. 1607) kadar da bozulmadan devam etmiştir. Nakış üretim usûlleri ve kompozisyon oluşturma esasları belli temellere oturtulmuş olmakla beraber hiçbir zaman yenilik arayışlarından vazgeçilmemiştir.