İslam Sanatının Teşekkülü


Creative Commons License

Doğanay A.

Diyanet Aylık Dergi, sa.275, ss.6-9, 2013 (Hakemsiz Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Diyanet Aylık Dergi
  • Sayfa Sayıları: ss.6-9

Özet

İslam sanatından bahsetmeden önce sanat nedir sorusuna cevap arayıp daha sonra İslam sanatının niceliği hakkında seslendirilecek düşüncelere geçilebilir.
Sanat, ilk bakışta sanki herkesin kolayca anlayabileceği bir ifadeymiş gibi görünse de aslında çok geniş ve müphem bir kavramdır. Bakış açılarına göre kendisine çok farklı anlamlar yüklenmiştir. Sanat, tabiattaki şeylerin estetik değer endişesi güdülerek insanın kullanımına hasredilme çabasıdır. Çoğu zaman ilhamla desteklenen teknik bir süreç gerektirir. Güzelliğin dışa vurumudur bir bakıma sanat. Onu anlamanın ve algılamanın yolu göz, kulak ve gönül terbiyesinden geçer. Sanat, ayrıntıları fark etme, derin duyguları anlama ve anlatma, hissederek yaşama ve paylaşma işidir. Cihanşümul bir duygu dilidir sanat.