Şeyh Vefa Külliyesi


Creative Commons License

Doğanay A.

Divan İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.20, pp.75-98, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 20
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : Divan İlmi Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.75-98

Abstract

. Baha Tanman’ın “tarikat külliyesi” olarak nitelendirdiği Şeyh Vefa manzumesinin47 bir tarikat külliyesi olduğu, vakfiyeler ve tarihî kaynaklarca da doğrulanmaktadır. Ancak külliyede tarikat faaliyetleri ile doğrudan alakalı olmayan çifte hamam, medrese ve kütüphane gibi unsurların bulunması, bu külliyeyi alışık olduğumuz tarikat yapılarından ayırmaktadır. Külliye, bilhassa tekke-medrese ilişkisi bakımından incelenmeye değerdir. Fatih Sultan Mehmed zamanında oluşturulmaya başlanan Şeyh Vefa Külliyesi, Sultan II. Bayezid zamanında yapılan ilavelerle geniş bir külliye haline getirilmiştir. Geçirmiş olduğu deprem ve yangınlardan çok zarar görmüş olduğundan, Sultan III. Mustafa ve Sultan I. Abdülhamid zamanında, geniş çaplı onarımlar geçirmiştir. Son olarak da 1909 yılında bir yangın geçirerek harap olmuştur. Külliyenin camisi, geçtiğimiz yıllarda yeniden ihya edilmiş ancak diğer unsurlardan birçoğu, yeri dahi bilinemeyecek derecede, ortadan kalkmıştır.