Mimarsinan’ın Camilerinde Kare ve Altıgen Kurgulu Geometrik Desenler ve Analaiz yöntemleri Şehzade süleymaniye Selimiye Camileri Örneği


Serap E. S. , Doğanay A.

Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.19, ss.87-108, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 10 Konu: 19
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.87-108

Özet

Neredeyse bütün İslam coğrafyasında özellikle de mimarî eserlerde çeşitli örneklerini gördüğümüz geometrik (hendesî) bezeme uygulamaları konusunda çalışmalar yapılmakla birlikte, geometrik kompozisyonların İslam tarihi sürecinde matematiksel açıdan gelişimi ve coğrafî konuma göre değişimi açısından ele alınması yeterli değildir. Bu durum sahip olunan mimari eserlerdeki geometrik bezeme zenginliği ile tezat oluşturmaktadır. Çalışmamızın amacı özellikle desen üretim metotlarına dikkat çekmek ve bundan sonraki geometrik desen içeren bilimsel çalışmalarda bu üretim prensiplerinden hareketle kompozisyon tahlillerinin yapılmasına yol açmak ve klasik Osmanlı eserlerinde uygulanmış altıgen ve kare kurgulu birim hücrelere farklı analizlerle ışık tutmaktır. Makalede klasik dönem Osmanlı eserlerinde de zengin bir çeşitliliğe sahip olan geometrik desen uygulamalarının nerede ve hangi kompozisyonlarla uygulandığı ortaya konulmaya çalışılmış, Osmanlı öncesi ile mukayese edilerek desen uygulamalarının nasıl bir sisteme bağlandığı anlaşılmaya çalışılmış; Şehzade, Süleymaniye ve Selimiye camilerinde birim hücrelerden hareketle oluşturulmuş bazı desenlerin analizlerine yer verilmiştir