Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An Aplication of the Decision-making Model for Democracy Education: A Sample of a Third Grade Social Sciences Lesson

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, vol.9, no.1, pp.75-84, 2009 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Perceptions and Expectations of Primary School Third Grade Pupils on General Studies* (Sachunterricht) Course: Case of Germany

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, no.26, pp.340-360, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Effects of Problem-Based Learning Utilized with Drama Applications on Primary School Pupils’ Empathy Skill Levels

Kuramsal Eğitbilim Dergisi, vol.12, no.3, pp.1044-1066, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A study on the Opinions of Class Teachers Regarding Their Proficiencies in Using Thinking Skills

Journal of Education and Practice, vol.9, no.32, pp.36-46, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Implementing Science Lessons in the Third Grade Curriculum of Primary Schools

HAYEF: Journal of Education, vol.15, no.2, pp.123-143, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Analysis of Academics’ Views on Teaching Thinking Skills

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.174-188, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Perceptions of Elementary School Students: Experiences and Dreams about the Life Studies Course

Universal Journal of Educational Research, vol.6, no.3, pp.440-454, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Comparison of Life Science Courses in Turkey and GermanyHamburg: A General Outlook

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.11, no.1, pp.117-134, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

An Evaluation of Service quality in higher education: Marmara and Ömer Halis Demir Universities Department of Education Students

Universal Journal of Educational Research, vol.5, no.11, pp.2056-2065, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Examining The Integrity and Necessity of The Life Studies Based on Teachers’ Views

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, pp.476-492, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Problem-based Learning Process: Reflections of Pre-service Elementary School Teachers

Educational Research and Reviews, vol.12, no.4, pp.177-188, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Development of the Marmara Decision-making Skill Perception Scale for Primary School Perception

IJTASE: International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education, vol.6, no.4, pp.1-9, 2017 (Non-Refreed Journal) Creative Commons License

Classroom Teachers' Awareness of Teaching Thinking Skills

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.5, pp.7-28, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Action Research in Educational Studies

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.32, no.2, pp.133-148, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

An Example of Decentralized Management in Education Provincial Directory Model

Journal of Education and Training Studies, vol.4, no.10, pp.266-270, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Görsel Sunu Tutum Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirli Çalışması

Akademik Bakış Sosyal Bilimler E-Dergi, vol.0, pp.126-136, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.5, pp.79-96, 2014 (Other Refereed National Journals)

Comparaison Entre les Applications du Ministere Provincial de la Turquie et les Académies de France

Electronic Turkish Studies, vol.9, no.11, pp.17-30, 2014 (Other Refereed National Journals)

A Proposal for the Preparation of PISA Exam Reading Literacy Teacher Guide

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.4, pp.321-332, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Okuma çemberi yönteminin okuduğunun anlama becerisine etkisi

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.6, no.4, pp.535-550, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Examination of Scientific Creativity Level of Fourth Grade Students in Terms of Several Variables

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.0, no.38, pp.55-64, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

AN ANALYSIS OF METACOGNITIVE AWARENESS OF PRESERVICE ELEMENTARY CLASSROOM TEACHERS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.37, pp.68-82, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Effect of Literature Circles on Reading Comprehension Skills *

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.6, no.4, pp.535-550, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Self Efficacy of Elementary School Teachers in Developing Students Problem Solving Skills in Social Studies Lessons

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.13, pp.874-880, 2013 (Other Refereed National Journals)

A COMPARISION OF THE READING COMPREHENSION QUESTIONS IN PISA 2009 AND NATIONAL LEVEL DETERMINATION EXAM IN TURKEY

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.210-217, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Effects of Problem-Based Learning Approach to Students’ Visual Presentation and Writing Tendencies

Uluslararası Eğitim Programlar ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.78-90, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Evaluation of the Primary School Level Students Attitudes Towards Mobile Phones

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2, no.2, pp.4279-4284, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

A STUDY ON VALUES WITH FIFTH GRADE STUDENTS

ElektronikSosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.34, pp.56-69, 2010 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Preservice elementary teachers’ perceptions of their selfefficacy in teaching thinking skills

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.1, pp.4250-4254, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EVALUATION OF THE REACTIONS OF FIFTH GRADE STUDENTS TO THEIR INTERPERSONAL PROBLEMS

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.32, pp.65-74, 2010 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Effect of Project-Based Learning Approach on Student’s Attitude of Social Studies Lesson and Visual Presentation Practices

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.3, pp.89-96, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Geçmişten Günümüze Öğretmen Yetiştirme Uygulamalar ve Tartışmalar

Artı Eğitim Dergisi, pp.52-57, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Sosyal bilgiler dersi açısından öğretmenler için yeni bir kavram Beceriler

İlköğretmen Eğitimci Dergisi, pp.33-36, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme için Problem Durumları Oluşturma

Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.4, pp.471-485, 2005 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

REFLECTING LIFE ITSELF TO SOCIAL STUDIES TEACHING IN PRIMARY SCHOOLS: DESIGN AND EVALUATION OF A TEACHING-LEARNING SEQUENCE BASED ON NEWSPAPERS

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.10, no.3, pp.384-419, 2004 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumu

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.6, 1999 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma

D.E.Ü Buca Eğitim Fakültesi Dergisi., no.10, pp.55-62, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Fen Bilgisi ve Hayat Bilgisi Dersinde Öğretim Metodu Olarak Bulmacanın Kullanılması

Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.49, pp.14-18, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri için Geliştirilen Düşünme Becerileri Programı'nın Problem Çözme Becerisine Etkisi

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019, pp.40-48

İlkokul Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Dersi Kapsamında Karar Verme Durumlarının İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019, pp.47-60

Birinci Sınıf Öğrencilerinin Karar Verme Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

IV.ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Budapest, Hungary, 27 - 29 April 2018, pp.275-300 Creative Commons License Sustainable Development

Almanya’da İlkokul 3.Sınıflarda Sachunterrict Dersinin Öğretimi-Bir Durum Çalışması

3.Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Krakow, Poland, 5 - 08 July 2018 Sustainable Development

İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Karar Verme Stillerinin İncelenmesi

IV. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi, Budapest, Hungary, 27 - 29 April 2018, pp.263-274 Creative Commons License

Akademisyenlerin Memnuniyet Düzeylerini Etkileyen Faktörler: Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Gerçekliği

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

İlkokul Öğrencilerinin Algıları: Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Deneyimleri ve Hayalleri

XVI. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.363 Creative Commons License

Öğretim Elemanı/Üyelerinin Düşünme Becerileri Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

16. uluslararası sınıf öğretmenliği sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.78-79 Creative Commons License

Sınıf Öğretmenlerinin Karar Verme Becerisinin Öğretimi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

26. Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.3343-3345 Creative Commons License

Eğitimde Yönetsel Yerinden Yönetime Bir Örnek Eminlikler Modeli

ERPA International Congresses on Education, Athens, Greece, 4 - 07 June 2015 Creative Commons License

İlkokul Öğrencilerinin Müfettiş Algısı: Bir Metafor Çalışması

23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli, Turkey, 4 - 06 September 2014, pp.315 Creative Commons License

Evaluation of Educational in Primary Schools with Respect to Various Criterias

First Sarajevo International Conference on “Global Crisis and Countries in Transition, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 20 June 2014

Sınıf Öğretmenlerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Farkındalıkları

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012

Sınıf Öğretmenleri ile Sınıf Öğretmeni Adaylarının Psikolojik Dayanıklılıklarının Karşılaştırılması

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu dahilinde "11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2011

Okuma Çemberinin Okuduğunu Anlama Becerisi Üzerine Etkisi

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.395-397

Preservice elementary teachers' perceptions of their self-efficacy in teaching thinking skills

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.4250-4254 identifier identifier

Evaluation of the primary school level students' attitudes towards mobile phones

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.4279-4284 identifier identifier

Finlandiya da Sınıf Öğretmeni Yetiştirme

İkinci Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 9 - 10 December 2009, pp.48-57

Projeye Dayalı Öğrenme nin İlköğretim 3 Sınıf Öğrencilerin Görsel Sunu Uygulamasına Etkisi

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 20 - 22 May 2009, pp.966-974

Türkiye ve Fransa da Sınıf Öğretmeni Yetiştirme ve Atama Sistemlerinin Karşılaştırılması

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2008, pp.485-490

Türkiye de Kazı Terörü Probleminde Çözümün Bir Parçası Olabilmek Öğretmen Adayları ile Bir Probleme Dayalı Öğrenme Uygulaması

VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 April 2007, pp.336-338 Sustainable Development

Karşılaştırmalı Olarak İlköğretim Sistemlerinin İncelenmesi

VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 April 2007, pp.776-780

Marmara Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 September 2004 - 28 September 2005, pp.224-244

Lisansüstü Programlara Başvuran Adayların Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2005, pp.245-255

Öğrenme öğretme Sürecinde Kullanılan İpuçlarının Akademik Başarıya Etkileri 5 Sınıflarda Yapılan Bir Uygulama

Uluslararası Katılımlı 2000'li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002, pp.375-376

İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Algılarının İncelenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012

İlköğretim 4 – 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumu

IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Pamukkale, Turkey, 15 October 1998 - 16 October 2008

İlkokullarda Hayat Bilgisi Dersi

I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 16 - 17 June 1994, pp.133-139

Books & Book Chapters

Sınıf Yönetimi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2018 Sustainable Development

Okuldan Yaşama Uzanan Köprü: Hayat Bilgisi Dersinde Beceri Öğretimi

in: Hayat Bilgisi Öğretimi, Mehmet Gültekin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.215-248, 2015 Creative Commons License Sustainable Development

Hayat Bilgisi Öğretimi

in: Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınıf Öğretmenliği, SEFER ADA-ZELİHA NURDAN BAYSAL, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.333-358, 2014

Drama

in: Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınıf Öğretmenliği, SEFER ADA-ZELİHA NURDAN BAYSAL, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.243-258, 2014

Hayat Bilgisi: Toplumsal ve Doğal Yaşama Bütüncül Bir Bakış

in: Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Öztürk,C., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.2-17, 2006