Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme için Problem Durumları Oluşturma


Creative Commons License

Baysal Z. N.

Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.471-485, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.471-485

Özet

Türkiye’de hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretiminde var olan durum, eğitim dünyasındaki gelişmelerle paralellik gösterememektedir. Ülkemizde yaygın olarak bireysel farklılıklar, öğrenme stilleri, farklı zekâ alanları gibi konulardaki gelişmeler dikkate alınmadan eğitim-öğretime devam edilmektedir. Kitapların çağa uygun hâle dönüştürülmesinde yavaş hareket edilmekte, yeni teori ve yaklaşımlardan habersiz kalınmaktadır. Hayat bilgisi ve sosyal bilgilerde kullanılabilecek farklı yaklaşımlardan bir tanesi de Probleme Dayalı Öğrenme modelidir. Hayat bilgisi ve sosyal bilgilerin öğretiminde probleme dayalı öğrenmenin kullanılabilmesi için öncelikle öğretmenlerin uygun problem durumları/problem senaryoları oluşturmaları ve öğrencileri probleme dayalı öğrenme hakkında bilgilendirmeleri gereklidir. Problem durumları/problem senaryolar; karikatür, pandomim, drama, fotoğraf/resim, makale, öykü gibi farklı materyal ve tekniklerden yararlanılarak oluşturulabilir. Bir problem durumu/problem senaryosu ile öğrencileri karikatürün farklı pek çok yolu bulunabilir. Problem durumunu sahiplenmenin en iyi şekli ise öğrencilere problemin çözümünde etkili olabilecek uzman rolü/rolleri verilmesidir. Bu makalenin amacı, öğretmenlerin ve konuyla ilgilenenlerin bu yeni model hakkında teori ve uygulama boyutunda bilgilendirilmesidir. Anahtar sözcükler: Hayat bilgisi, sosyal bilgiler, probleme dayalı öğrenme, problem durumlar, problem senaryolar.