Öğrenme öğretme Sürecinde Kullanılan İpuçlarının Akademik Başarıya Etkileri 5 Sınıflarda Yapılan Bir Uygulama


Ünal S., Ada S., Baysal Z. N.

Uluslararası Katılımlı 2000'li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002, ss.375-376

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.375-376

Özet

Öğretmenin, öğrenme-öğretme sürecinde gerektiği yerde, yeterli ipuçlarını kullanarak öğrenciye, istenilen davranışı yapmaya yardımcı olan mesajları vermesi gerekir. Öğretmenler sözel ipuçları, sorular, grafikler, şemalar, modeller, resimler, oyunlar vb. ipuçlarından yararlanarak öğrenmeyi gerçekleştirmeye çalışırlar. 

Bu çalışmada, ipuçları gerektiğinde ve yeterli olarak kullanıldığında öğrencinin akademik başarısında oluşacak değişmeyi belirleyerek, öğretim sürecinde ipuçlarının önemini öğretmen ve öğretmen adaylarına kavratmayı amaçlamaktadır. 

Araştırma İstanbul il merkezindeki bir ilköğretim okulunun 5. sınıfında Sosyal Bilgiler dersinde gerçekleştirilmiştir. Önce okuldaki bütün 5. sınıflara ön test uygulanarak akademik olarak önemli farklılık bulunmayan iki sınıf araştırma kapsamına alınmıştır. Sınıflardan birisi araştırmanın deney diğeri ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Uygulama yapılacak sınıf öğretmenleriyle görüşülerek araştırma ile ilgili bilgi verilmiştir. Deney grubundaki öğretmenle ayrıca tekrar görüşülerek ipuçları ile ilgili bilgi verilmiştir. Ayrıca çalışmada kullanılmak üzere tarafımızca hazırlanan ders planları, ders araç gereçleri, kaynakları verilmiş, uygulamanın nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Uygulamayı öğretmenin yönergeler doğrultusunda yapması sağlanmıştır. 

Sınıflarda belirlenen aynı ünite işlendikten sonra her iki sınıfa aynı bilgi testi verilmiş ve akademik başarı farklılıkları belirlenmiştir. Testler araştırmacılar gözetiminde verilmiştir. Toplanan verilerin analizinde Microsoft Word SPSS Programı kullanılmıştır. 

Ulaşılan sonuçlara göre gerekli ipuçları özenle kullanıldığında öğrencilerin akademik başarılarında önemli artışlar olduğu saptanmıştır.

Bu bağlamda , öğretim sürecinde ipuçlarının nasıl, ne düzeyde, ne sıklıkla kullanılması yönünde önemli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İpucu, Öğrenme, Öğretme