Pedagojik Androgojik Formasyon ve Türkiye de Öğretmen Yetiştirme


Creative Commons License

Ada S., Baysal Z. N.

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2013

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2013
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara

Abstract

Bu eserde eğitimle ilgili temel kavramlar, öğretmen yetiştirme ve androgojik-pedagojik formasyon-alan dışı öğretmen atamaları olmak üzere başlıca üç temel konu ele alınmıştır. Günümüzde öğretmen yetiştirme sistemi içerisinde örgün eğitimde en çok tartışılan kavramlardan biri pedagoji, yaygın eğitimde ise androgoji kavramlarıdır. Bu kitapta pedagoji ve androgoji başta olmak üzere eğitim, öğretim, öğrenme, okul ve öğretmen kavramları detayları ile ele alınmaya çalışılmış böylece alan ile ilgili kavram kargaşasını gidermek hede* enmiştir. Kitapta yer bulan öğretmen yetiştirme konusu eğitim kademelerine göre ve tarihsel süreç içerisinde açıklanmıştır. Son olarak öğretmenlik mesleğinin icrası için gerekli görülen pedagojik formasyon, kavram ve içerik olarak ele alınmış, farklı alanlar için uygulanmış ve uygulanan formasyon programları ve çeşitli ülkelerin öğretmen yetiştirme süreçleri kısaca da olsa tanıtılmıştır. Ayrıca eserde geçmişten günümüze öğretmen atamalarında pek çok tartışmaya konu olan alan dışı atamalara da değinilmiştir. Eğitim-öğretim süreci içerisinde çalışan tüm kesimlerin; öğretmenlerin, öğrencilerin, uzmanların, bakanlık temsilcilerinin ve üniversitede öğretim elemanı-öğretim üyesi ve araştırmacıların ihtiyaç duyacağı bilgilerin bir sistem dâhilinde kavram bütünlüğünü bozmadan sunulmaya çalışılmasıyla sık başvurulan bir kaynak olduğu ve gelecekte öğretmen yetiştirme programlarının düzenlenmesine de rehberlik edeceği kanaatimizdir.