İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumu


Creative Commons License

Öztürk C. , Baysal Z. N.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.6, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 6
  • Basım Tarihi: 1999
  • Dergi Adı: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özet

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarının dört ve beşinci sınıflarında okuyan öğrencilerin, Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarının derecesini saptamaktır. Bu amaçla, 1997-1998 öğretim yılında, İstanbul'un Kadıköy, Şişli, Eminönü ve Küçükçekmece ilçelerindeki okullarda okuyan 190'nı kız, 204'ü erkek toplam 394 öğrenciye araştırmacılar tarafından geliştirilen anket ile tutum ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen verilerde, değişkenlerin durumuna göre, t testi ve varyans analizleri sonuçları çıkarılmıştır. Araştırmanın sonucunda bu derste başarılı, öğretmenleriyle iyi iletişim kurabilen ve derste öğretmeninden daha çok faydalanan ve sınıflarında düz anlatım, kitap çalışması ve gezi gözlem etkinlikleri hariç, öğretim etkinlikleri sık kullanılan öğrencilerin daha olumlu tutuma sahip olduğu görülmüştür.