Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bir Bakış


Creative Commons License

Ada S. (Editör), Baysal Z. N. (Editör)

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2009

  • Basım Tarihi: 2009
  • Yayınevi: Pegem A Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

ÖN SÖZ Günümüz eğitimine bakıldığında, nereden nereye geldiğimiz daha rahat anlaşılabilir. Önemli mesafeler alınmasına karşın hâlen daha çözülmeyen pek çok sorunumuz olduğu bilinmektedir. Annelerin, babaların, öğretmenlerin, öğrencilerin ve eğitimle ilgili pek çok kişinin eğitimden şikâyetleri, beklentileri ve görüşleri mevcuttur. Eğitimde arayışlar vardır, olacaktır, geçici değildir sürekli olmalı ve yayılmalıdır. Bu çalışmanın amaçlarından birisi, sosyal bilgiler öğretimi alanında bu arayışları bilimsel temelde sistemli olarak sürdürme ve hedef kitlelere ulaştırmaktır. Eğitim, bir ülkenin dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilmesine katkı sağlamanın yanında, o toplumun varlığını sürdürebilmesinin de önemli bir aracıdır. Ülkeler, eğitim sistemlerini, diğer ülkelerdeki değişimleri de göz önünde bulundurarak sürekli geliştirmelidir. Bu, gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları olduğu gibi almak ve kullanmak anlamında düşünülmemelidir. Ülkelerin öncelikli amacı, kendi yerel eğitim sistemlerini geliştirmek olmalıdır. Amaç, gelişmekte olan Türkiye’nin karşılaştırmalı eğitim alanını yeni ve yaratıcı eğitim çalışmalarını geliştirmek üzere kullanması için öncelikle bu alanda yapılan çalışmaların arttırılmasına hizmet etmektir. Karşılaştırmalı eğitim, yeni bir çalışma alanı olmasına rağmen, özellikle XX. yüzyılda hızla gelişmiş ve dünya eğitim sistemlerinin şekillenmesinde rol oynamıştır. Ülkemiz açısından karşılaştırmalı eğitim, başka ülkelerin deneyimlerinden yararlanarak yeniliklerin daha kontrollü ve temelli olmasına katkı sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı, farklı ülkelerin eğitim sistemlerini olabildiğince ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktır. Bu amaçla, kitaba konu olan ülkelerin; • Tarihî gelişimi, amaçları, ilkeleri ve mevcut durumu açısından genel olarak eğitim sistemi, • Okul sisteminin yapısı ve eğitim basamakları (okul öncesi eğitim, zorunlu eğitim, ortaöğretim, yükseköğretim), • Özel Eğitimi, • Yetişkin Eğitimi, • Eğitim Yönetimi (eğitim bakanlığı, okul yönetimi, eğitimin finansmanı ve eğitimin teftişi) ve • Öğretmen yetiştirme sistemleri incelenmeye çalışılmıştır. Mümkün olduğunca çok sayıda ülke hakkında ayrıntılı bilginin bir kaynakta toplanması, karşılaştırmalı eğitim çalışmalarına kaynak oluşturmak açısından tarafımızca önemsenmektedir. Bu maksatla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, tek tek ele alınarak mümkün olduğunca çok çeşitli kaynağa ulaşılmaya çalışılmıştır. Öncelikle kitabımızda bölüm yazarlığı yaparak çalışmamıza katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca çalışmamızı başından sonuna kadar birkaç kez okuyarak büyük bir titizlikle özellikle dil açısından desteklemeye çalışan Araş. Gör. Seda Gül Kartal’a minnet borçluyuz. Çalışmamızın basımını üstlenen Pegem Akademi Yayıncılık çalışanlarına da teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İstanbul, 2009

Prof. Dr. Sefer ADA,

Dr. Z. Nurdan BAYSAL Editörler