5. Sınıf öğretmenlerinin sınıf içi olumsuz davranışlara gösterdiği tepkilerin karakter eğitimi ve 2005 ilköğretim programı açısından değerlendirilmesi


Creative Commons License

Ada S., Baysal Z. N. , Korucu Çimşir S.

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.3, sa.10, ss.7-18, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 10
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Değerler Eğitimi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.7-18

Özet

Okullarda sınıf ortamı çeşitli faktörlerin etkisi alındadır. Temelde öğretmen-öğrenci etkileşimine dayalı olarak oluşan bu ortamda, istenmeyen davranışların da yapılması kaçınılmazdır. Amaç, istenmeyen davranışların yerine olumlu değer ve tutumların kazandırılması ve öğrencilerin karakter eğitiminin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca yeni ilköğretim programının uygulanması öğrencilerin aktif olduğu sınıf ortamını gerektirmektedir. Bu açıdan öğretmenlerin sınıflarındaki olumsuz davranışlara gösterdikleri tepkiler daha da önemli hâle gelmektedir. Bu makalede öğretmenlerin olumsuz davranışlara gösterdikleri tepkiler karakter eğitimi ve yeni ilköğretim programı çerçevesinde ele alınmıştır. İstanbul ilinde 20 ile 40 yaşı arasında yer alan,  65’i bayan,  35’i erkek 163 öğretmene araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket formu uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapmadan yararlanılmıştır. Sonuç olarak sınıf öğretmenlerinin sınıf içi olumsuz davranışlara gösterdikleri tepkilerin düzeyi ortaya konmuştur. Sınıf öğretmenlerinin öğrenci davranışlarının yönetimi, karakter eğitimi ve yeni ilköğretim programı konularında desteklenmeleri önerilmektedir.