Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2009 - 2013 Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Müzik Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2009 - 2013 Bölüm Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik

Verdiği Dersler

 • Doktora Karşılaştırmalı Araştırmalar Metodolojisi

 • Lisans Türk Musikisi Tarihi

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Yüksek Lisans Karşılaştırmalı olarak Türk ve batı sanatı tarihi

 • Doktora Flamenko Sanatı ve Müzik Formları

 • Lisans Türk Din Musikisinde Solfej

 • Lisans Türk Din Musikisi Nazariyatı

 • Yüksek Lisans İlahi Dinlerde Mabed Musikisi

 • Lisans Turk Din Musikisi Nazariyatı

 • Lisans Türk Musikisi Tarihi

 • Lisans Religious Music Repertoire

 • Doktora Bilimsel Araştırma Teknikleri

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Teknikleri

 • Lisans Türk Musikisi Tarihi

Yönetilen Tezler

Tasarladığı Dersler