Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2004 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1995 - 1998 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1991 - 1995 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Doktora

  Türk Cami musikisi ile mukayeseli olarak İstanbul Gayr-ı Müslimlerinde mabed musikisi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Dr)

 • 1998 Yüksek Lisans

  Flamenko Stilleri ve Gitar Eğitiminde Kullanılabilirliği

  Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi (Yl) (Tezli)