Semâvî dinlerin İstanbul'daki mâbetlerinde icrâ edilen doğuş ilâhilerinin karşılaştırmalı analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AYŞEGÜL ARSLAN

Danışman: Mehmet Safa Yeprem