Duyurular & Dokümanlar

Türk Din Musikisinde Solfej
Ders Notu
3.10.2019

Solmizasyon , harf ve rakamsal okuma yazma bağlamında uygulamalı çalışmalar içermektedir.

Türk Din Musikisinde Solfej Ders No....pdf Creative Commons License

Ders Dökümanları

Türk Din Musikisi Nazariyatı Ders Notları
Türk Din Musikisinde Solfej Ders Notları