Duyurular & Dokümanlar

Türk Din Musikisinde Solfej
Ders Notu
3.10.2019

Solmizasyon , harf ve rakamsal okuma yazma bağlamında uygulamalı çalışmalar içermektedir.

Türk Din Musikisinde Solfej Ders No....pdf Creative Commons License

Tez Dosyaları

Türk Cami musikisi ile mukayeseli olarak İstanbul Gayr-ı Müslimlerinde mabed musikisi
Flamenko Stilleri ve Gitar Eğitiminde Kullanılabilirliği

Ders Dökümanları

Türk Din Musikisi Nazariyatı Ders Notları
Türk Din Musikisinde Solfej Ders Notları