Osmanlı/Türk müziği geleneğinin Karamanlıca kaynaklarında usul meselesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: RIDVAN AYDINLI

Danışman: Mehmet Safa Yeprem

Özet:

Bu çalışma, 19. yy Bizans müziği kaynakları üzerinden Osmanlı/Türk müziği usullerini incelemektedir. Dönemin kaynakları üzerinden karşılaştırmalı olarak verilen usul tarifleri okuyucunun istifadesine sunulmaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli değişimlere uğradığı tespit edilen Osmanlı/Türk müziği usullerinin serüveni, dönemin Karamanlıca kaynaklarındaki nazari açıklamalardan ve eserler üzerinden tespit edilmek suretiyle incelenmiştir. Bizans notasında zaman kavramının ele alındığı bu çalışma, usullerin değişim ve geçişliliğiyle ilgili önemli ipuçları sunmaktadır. Yapılan incelemeler, ek bölümünde Pandora isimli Bizans müziği nota mecmuasından yapılan nota çevirileriyle desteklenmiştir