Flamenko gitar müziğinde teknik, ritmik ve armonik yaklaşımlar


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SERHAT DOĞU

Danışman: Mehmet Safa Yeprem