Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İMAM HATİP LİSELERİNDEKİ DİNİ MUSİKİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN ÖZ SAYGISINA OLAN ETKİSİ

Sosyal Bilimler Dergisi (Sobider), sa.23, ss.380-405, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUR’AN-I KERiM TiLAVETiNiN MÜZiKAL ANALiZi (FATiH ÇOLLAK’IN OKUYUŞUNDAN FATiHA SÛRESi ÖRNEĞİ)

Sosyal Bilimler Dergisi (Sobider), sa.20, ss.372-405, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dini Musiki Uygulamalarının Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Çocukların Öz Saygısına Olan Etkisi

Sosyal Bilimler Dergisi (Sobider), sa.12, ss.583-588, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’an Ayetlerinin Makamsal Okuyuş ile Ezberlenmesinin Ayetlerin Doğru Okunması Üzerindeki Etkisi

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (Tidsad), sa.11, ss.288-314, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MÜZİK EĞİTİMİNDEKİ DİNİ MOTİFLER

Buhara, cilt.1, ss.36-37, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Hayatın Vazgeçilmez Bir Öğesi Olarak Müzik

Ataşehir Eğitim ve Kültür Dergisi, sa.4, ss.40-41, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de profesyonel bir müzisyen olmak ve/veya müzik öğretmeni olmak

2.Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2019

İstanbul Camilerindeki Müzikal Tınılar

İstanbul’un Kutsal Müzikleri, İstanbul, Türkiye, 19 Mart 2019

İlahiyat Fakültelerinde Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Çalışmaları

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2017, ss.399-409

Lisans Üstü Dini Müzik Tezleri İçin Bir Metodoloji Önerisi

İlahiyat Fakülteleri Türk Din Musikisi ABD 1.Koordinasyon Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 12 Mayıs 2017

Dinlerin Ortak Dili Müzik

İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi Konferanslar Serisi 1, İstanbul, Türkiye, 27 Mayıs 2013, ss.14-54

Istanbul da Yaşayan Müslüman ve Gayr ı Müslim Cemaatlerdeki Mabed Musikisi

Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Bir Arada Yaşaması – İstanbul Tecrübesi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.421-456

Türk Gitar Müziği Çalışmaları

2.Türkiye Gitar Buluşması, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Şubat 2007, ss.1-59

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Uygulanan Gitar Eğitimi Programı

2.İstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye'de Profesyonel Bir Müzisyen Olmak ve/veya Müzik Öğretmeni Olmak

Müzik ve Dans Alanlarındaki Lisans Mezunlarının İş Kolu Tercihleri İle Sebeplerinin Sanatsal Üretime Katkıları Çalıştayı, Şahin,Mustafa, Editör, Çizgi Kitabevi, İstanbul, ss.67-71, 2020

Kanatları Gümüş Yavru Bir Kuş, Ali Reis’in takası

Klasik Gitar Düetleri Kitap 2, Ajda Aylin Can,Kubilay Can, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.68-74, 2019

Dinlerin Ortak Dili: ”Müzik”

Tarmer Söyleşileri 1, Prof.Dr.M.Saim Yeprem, Editör, İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.15-42, 2018

Tebdil-i Mekan, Nihavend Longa

Klasik Gitar için Popüler Dağarık II, Prof.Dr.Süleyman Tarman, Editör, Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, ss.77-85, 2018

İlahiyat Fakültelerinde Müzikal İşitme Okuma ve Yazma Çalışmaları

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Prof.Dr.Şuayip Özdemir, Yrd.Doç.Dr.Ayşegül Gün, Editör, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Amasya, ss.399-410, 2017

Safa Yeprem

Müzik ve Kimlik, Rıdvan Şentürk, Editör, Küre Yayınları, İstanbul, ss.227-243, 2016

Klasik Gitar İçin İlahiler

Bemol Müzik Yayınları, İstanbul, 2013

Gitarda Modal Açılımlar ve Akor Yapıları

Bemol Müzik Yayınları, İstanbul, 2013

Flamenko Sanatı ve Gitar

Bemol Müzik Yayınları, İstanbul, 2006

Klasik Gitar İçin Halk Şarkıları

Bemol Müzik Yayınları, İstanbul, 2006

Klasik Gitar İçin Kompozisyonlar

Bemol Müzik Yayınları, İstanbul, 2004

Café turc

Les Productions d'OZ, Quebec, 1998

Midnight

Les Productions d'OZ, Quebec, 1997

Suite de la Caloriferre

Les Productions d'OZ, Quebec, 1997