Muhtasar Risale-i Musiki'adlı eserin transkripsiyonu ve incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: FÜRKAN RESULOĞLU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mehmet Safa Yeprem