İstanbul ve Portland/Me (ABD)'da yaşayan Müslüman ve Gayrimüslim cemaatlerin dini müzik algılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: DUYGU TURAN

Danışman: Mehmet Safa Yeprem