Prof.Dr.

ÜZEYİR ASLAN


Fen - Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Biyografi

1972 Samsun Doğumlu. 1992-1996 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gördü. 1999'da Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda Yüksek Lisansını, 2005'te aynı bilim dalında doktorasını tamamladı. 2011'de doçent, 2017'de profesör oldu. Hâlen Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Bilgileri

2001 - 2005

2001 - 2005

Doktora

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

1996 - 1999

1996 - 1999

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

1992 - 1996

1992 - 1996

Lisans

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

Xvıı. Yüzyıl Türk Klasik Şairlerinden Nehci Mustafa Dede [1616-1680?],Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri; Tenkitli Metinler: Divan, Tuhfetu's-Salikin ve Hediyyetu'l-Mütereşşidin

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

1999

1999

Yüksek Lisans

Neş`et Süleyman Efendi (1735-1807) Terceme-i Şerh-i Dü Beyt

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2019 - 2020

2019 - 2020

Prof.Dr.

Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Doç.Dr.

İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı

2012 - 2017

2012 - 2017

Doç.Dr.

MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Taslak Ders Kitapları Birimi

2011 - 2017

2011 - 2017

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2011 - 2017

2011 - 2017

Doç.Dr.

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Öğretim Görevlisi Dr.

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

1997 - 2011

1997 - 2011

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2007 - 2007

2007 - 2007

Araştırmacı

University of London-School of Oriental and African Studies, Languages, Cultures and Linguistics, Near and Middle East

1996 - 1997

1996 - 1997

Öğretmen

MEB, Ümraniye Atakent Lisesi

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Eski Türk Edebiyatı Tarihi:18-19. yy.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Klasik Türk Edebiyatında Edebi Sanatlar

Lisans

Lisans

Klasik Türk Edebiyatında Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Edebî Sanatlar

Doktora

Doktora

Klasik Çağatay Edebiyatı Örnekleri

Doktora

Doktora

Osmanlı Edebiyatı ile Çağatay Edebiyatının Karşılaştırması

Lisans

Lisans

Eski Türk Edebiyatında Türler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Klasik Türk Edebiyatı Metinlerinde Dil İçi Çeviri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Eski Edebiyatta Dil İçi Çeviri

Doktora

Doktora

Eski Anadolu Türkçesi Edebi Metinleri

Lisans

Lisans

Eski Türk Edebiyatı Tarihi: 13-15. yy.

Doktora

Doktora

Eski Anadolu Türkçesi Metinleri

Yönetilen Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

Hamdi Baba Divanında Din ve Tasavvuf

Aslan Ü. (Danışman)

E.KÖSEOĞLU(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Klasik Türk Şiiri Terminolojisini Belâgat Çerçevesinde Anlamlandırma

Aslan Ü.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.4, ss.211-221, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Şâhî Divanı’nın İki Yeni Yazma Nüshası

Aslan Ü.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.11, ss.99-126, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

Bir Sergüzeştname Yazısının Sergüzeştnamesi

Aslan Ü.

Türk Kültürü İncelemeleri, cilt.15, sa.15, ss.269-286, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Rahmeti-yi Tebrizi ve Türkçe Şiirleri

Aslan Ü.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.5, ss.1-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

17. yüzyıl şairlerinden Besnili Nehcî Dede

Aslan Ü.

Akademi Adıyaman, cilt.1, sa.3, ss.68-70, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2011

2011

16 Yy Çağatay Şairi Sani Efseri nin Şiirlerinde Ubeydullah Han

Aslan Ü.

Divan Edebiyatı Araştırmaları, cilt.4, sa.6, ss.1-10, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2011

2011

Babür Divanı nda Öncelemeler ve Öncelemelerde Paralelizm

Aslan Ü.

Divan Edebiyatı Araştırmaları, cilt.3, sa.4, ss.1-26, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2011

2011

Han Şair Emiri nin Musammatları

Aslan Ü.

Modern Türklük Araştırmaları, cilt.8, sa.1, ss.42-51, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2011

2011

Ali Şir Nevayi nin Mazmun Anlayışı ve Türk Mazmunları

Aslan Ü.

Divan Edebiyatı Araştırmaları, cilt.4, sa.7, ss.1-22, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

Klasik Türk Şiirinde Şahid

Aslan Ü.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, cilt.1, sa.1, ss.1-28, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2009

2009

Muidi nin Necati ye Nazireleri

Aslan Ü.

Turkish Studies, cilt.4, sa.4, ss.157-192, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2009

2009

Fetihten Sonra Yazılmış İlk Mevlid i Ma nevi Kerimi nin İrşad ı

Aslan Ü.

Divan Edebiyatı Araştırmaları, cilt.2, sa.2, ss.19-80, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2008

2008

Fahri Ahmed ve Şathiye Şerhi

Aslan Ü.

Turkish Studies, cilt.3, sa.3, ss.120-155, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2008

2008

XVIII Yüzyıl Mutasavvıf Şairlerinden Fahri ve Elif name Şerhi

Aslan Ü.

Türk Kültürü İncelemeleri, cilt.9, sa.19, ss.157-192, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2007

2007

Klasik Türk Edebiyatında Tahlil Çalışmaları

Aslan Ü.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.5, sa.5, ss.77-94, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2006

2006

XVIII Yüzyılda Yazılmış Hülle Konulu Bir Mesnevi Vasık zade Refet Efendi ve Hülle name si

Aslan Ü.

Türk Kültürü İncelemeleri, cilt.5, sa.15, ss.121-148, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2003

2003

Hasbi hali Safinin Kritiği

Aslan Ü.

Türk Kültürü İncelemeleri, cilt.3, sa.9, ss.207-219, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2002

2002

Refi-yi Amidi Can u Canan

Aslan Ü.

Türk Kültürü, cilt.40, sa.466, ss.125-127, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2001

2001

Amil Çelebioğlu Türk Edebiyatında Mesnevi XV. Yüzyıla Kadar

Aslan Ü.

Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.9, ss.177-180, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Sehî, Latîfî ve Ahdî Tezkirelerinde Fesahatle İlgili Kavramlar

Aslan Ü.

Divan Toplantıları I: Mazmundan Poetikaya, M. Esat Harmancı,Muhammet Kuzubaş,Mehmet Özdemir,Gülçin Tanrıbuyurdu, Editör, İKSAD Global Yayıncılık, Kocaeli, ss.45-52, 2020 Creative Commons License

2019

2019

”Prof. Dr. Hikmet Özdemir’in Şiirleri”

Aslan Ü.

Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, ”Prof. Dr. Hikmet Özdemir’in Şiirleri”, Üzeyir Aslan,Hakan Taş, Editör, Kriter, İstanbul, ss.42-56, 2019 Creative Commons License

2019

2019

”Kef Geçmek Deyimi Üzerine”

Aslan Ü.

Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, ”Kef Geçmek Deyimi Üzerine”, Üzeyir Aslan,Hakan Taş, Editör, Kriter, İstanbul, ss.154-172, 2019 Creative Commons License

2018

2018

Ivaz Paşa Oğlu Atayi, Divan

ASLAN Ü.

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2018

2018

2018

”Âşık Çelebi’nin Tetebbu Şiirleri”

Aslan Ü.

Bir Devr-i Kadîm Efendisi Prof. Dr. Tahir ÜZGÖR’e Armağan, ”Âşık Çelebi’nin Tetebbu Şiirleri”, Ü. ASLAN,H. TAŞ,Ö. ZÜLFE, Editör, YayınEvi, Ankara, ss.44-64, 2018 Creative Commons License

2017

2017

Mustafa Nehci Dede (öl. 1680?), Divan

Aslan Ü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2017 Creative Commons License

2017

2017

”Hucendi’nin Letafetname’si”

Aslan Ü.

Divanu Lugati’t-Turk’ten Senglah’a Türkçe: Doğumunun 60. Yılında Mustafa S. Kaçalin Armağanı, ”Hucendi’nin Letafetname’si”, Mehmet Ölmez,Tülay Çulha,Kübra Özçetin, Editör, Kesit, İstanbul, ss.113-160, 2017 Creative Commons License

2008

2008

Türk Edebiyatında Naatler

Aslan Ü. (Editör) , Yılmaz Ş. (Editör)

Kaynak Yayıncılık, İstanbul, 2008

2008

2008

”Osmanlı Şiirinde Nokta”

ASLAN Ü.

Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler, ”Osmanlı Şiirinde Nokta”, E. Naskali, E. Şahin, Editör, Picus, İstanbul, ss.294-310, 2008

Ansiklopedide Bölümler

Desteklenen Projeler

2019 - 2020

2019 - 2020

Gelibolulu Âlî ve Eserleri

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Aslan Ü. , Taş H. (Yürütücü)

2017 - 2020

2017 - 2020

Hasan Hüsameddin Sehâbî, Tedbîr-i İksîr, 6 C.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Aslan Ü. (Yürütücü) , Taş H.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2009 - 2015

2009 - 2015

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Editör

2005 - 2015

2005 - 2015

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

Editör

2010 - 2010

2010 - 2010

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Şubat 2021

Şubat 2021

Türk Dünyası

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Eski Türk Edebiyatı araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

RumeliDe

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Folklor/Edebiyat Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Turkish Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

Researcher: Social Science Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Yeni Tarih Okulu/Journal of History School

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

Erdem İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

Folklor/Edebiyat Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

RumeliDE

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2016

Mart 2016

International Journal of Languages’ Education and Teaching

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Yeni Tarih Okulu/Journal of History School

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2012

Şubat 2012

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2010

Haziran 2010

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2010

Haziran 2010

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2010

Şubat 2010

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2010

Ocak 2010

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2009

Eylül 2009

TÜBA Projesi

Marmara Üniversitesi, Türkiye

Temmuz 2009

Temmuz 2009

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2009

Şubat 2009

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2009

Şubat 2009

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2021

2021

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılında Mehmed Akif Ersoy

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2020

2020

Divan Toplantıları - Mazmundan Poetikaya

Davetli Konuşmacı

Kocaeli-Türkiye

2020

2020

Eski Türk Edebiyatı Lisans Üstü Programı Çalıştayı

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

I. Uluslararası Rumeli (Dil, edebiyat, çeviri) Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Kırklareli-Türkiye

2018

2018

I. Uluslararası Rumeli (Dil, edebiyat, çeviri) Sempozyumu

Oturum Başkanı

Kırklareli-Türkiye

2014

2014

Türk Edebiyatında Mevlana

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

UNESCO Nâbi ve Itrî Yılı

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2011

2011

Güzin Çöktü Tural Anısına Çağatay Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2005

2005

Türk Kültüründe Gizli Diller ve Şifreler

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Nisan 2014

Nisan 2014

Türk Edebiyatında Mevlana

Konferans

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2012

Nisan 2012

2012 UNESCO Nabi ve Itri Yılı

Konferans

Süleyman Şah Üniversitesi-Türkiye

Şubat 2011

Şubat 2011

Güzin Çöktü Tural Anısına Çağatay Türkçesi Araştırmaları

Çalıştay

Türk Dil Kurumu-Türkiye

Burslar

2007 - 2007

2007 - 2007

Araştırma Bursu

Diğer Uluslararası Organizasyonlar