Prof. ÜZEYİR ASLAN


Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Turkish language and literature

Department of Ancient Turkish Literature


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

80

Project

3

Thesis Advisory

50

Open Access

66
UN Sustainable Development Goals

Biography

He was born in 1972 in Samsun. Between 1992 and 1996, he graduated from the Department of Turkish Language and Literature, Faculty of Education, Marmara University. In 1999, he completed his master's degree at the Institute of Turkic Studies, Department of Old Turkish Literature and in 2005, he completed his doctorate at the same department. He became an associate professor in 2011 and a professor in 2017. He is currently working in the Department of Turkish Language and Literature at the Faculty of Humanities and Social Sciences.

Education Information

2001 - 2005

2001 - 2005

Doctorate

Marmara University, Institute of Turkic Studies, Department of Turkish Language and Literature, Turkey

1996 - 1999

1996 - 1999

Postgraduate

Marmara University, Institute of Turkic Studies, Department of Turkish Language and Literature, Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Undergraduate

Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Turkish and Social Science Education, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

Xvıı. Yüzyıl Türk Klasik Şairlerinden Nehci Mustafa Dede [1616-1680?],Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri; Tenkitli Metinler: Divan, Tuhfetu's-Salikin ve Hediyyetu'l-Mütereşşidin

Marmara Üniversitesi, Institute of Turkic Studies, Department of Turkish Language and Literature

1999

1999

Postgraduate

Neş`et Süleyman Efendi (1735-1807) Terceme-i Şerh-i Dü Beyt

Marmara Üniversitesi, Institute of Turkic Studies, Department of Turkish Language and Literature

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Professor

Marmara University, Faculty Of Humanities And Social Sciences, Department Of Turkish Language And Literature

2017 - 2022

2017 - 2022

Professor

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Turkish Language And Literature

2019 - 2020

2019 - 2020

Professor

Beykent University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature

2016 - 2017

2016 - 2017

Associate Professor

Istanbul Arel University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili ve Edebiyatı

2012 - 2017

2012 - 2017

Associate Professor

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Taslak Ders Kitapları Birimi

2011 - 2017

2011 - 2017

Associate Professor

Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Turkish Language and Literature

2011 - 2017

2011 - 2017

Associate Professor

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Turkısh Language And Lıterature

2010 - 2011

2010 - 2011

Lecturer PhD

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Turkısh Language And Lıterature

1997 - 2011

1997 - 2011

Research Assistant

Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Turkish Language and Literature

2007 - 2007

2007 - 2007

Researcher

University of London-School of Oriental and African Studies, Languages, Cultures and Linguistics, Near and Middle East

1996 - 1997

1996 - 1997

Teacher

Ümraniye Atakent Lisesi

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Head of Department

Marmara University, Faculty Of Humanities And Social Sciences, Department Of Turkish Language And Literature

2021 - 2022

2021 - 2022

Head of Department

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Turkish Language And Literature

2018 - 2022

2018 - 2022

Deputy Head of Department

Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Turkish Language and Literature

Non Academic Experience

2019 - 2020

2019 - 2020

ÖĞRETİM ÜYESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2018

2016 - 2018

ÖĞRETİM ÜYESİ

AREL ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2018

2012 - 2018

PANELİST

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

2009 - 2017

2009 - 2017

ÖĞRETİM ÜYESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

2007 - 2008

2007 - 2008

ARAŞTIRMACI

UNIVERSITY OF SOAS LONDON

1996 - 1997

1996 - 1997

ÖĞRETMEN

ATAKENT LİSESİ ÜMRANİYE

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Eski Türk Edebiyatı Tarihi:18-19. yy.

Postgraduate

Postgraduate

Klasik Türk Edebiyatında Edebi Sanatlar

Undergraduate

Undergraduate

Klasik Türk Edebiyatında Araştırma Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Edebî Sanatlar

Doctorate

Doctorate

Klasik Çağatay Edebiyatı Örnekleri

Doctorate

Doctorate

Osmanlı Edebiyatı ile Çağatay Edebiyatının Karşılaştırması

Undergraduate

Undergraduate

Eski Türk Edebiyatında Türler

Postgraduate

Postgraduate

Klasik Türk Edebiyatı Metinlerinde Dil İçi Çeviri

Postgraduate

Postgraduate

Eski Edebiyatta Dil İçi Çeviri

Doctorate

Doctorate

Eski Anadolu Türkçesi Edebi Metinleri

Undergraduate

Undergraduate

Eski Türk Edebiyatı Tarihi: 13-15. yy.

Doctorate

Doctorate

Eski Anadolu Türkçesi Metinleri

Advising Theses

2021

2021

Postgraduate

Nâ'ilî-yi Cedîd Divançesi: [İnceleme-metin-çeviri]

Aslan Ü. (Advisor)

Z.YERLİ(Student)

2021

2021

Doctorate

Hayretî Divanı (Tenkitli metin – dil içi çeviri)

Aslan Ü. (Advisor)

F.MUSLUOĞLU(Student)

2020

2020

Postgraduate

Hüdâyî divanı'nda tipler ve şahsiyetler

Aslan Ü. (Advisor)

K.GEREK(Student)

2019

2019

Postgraduate

Pervane Bey Mecmuasının Diliçi Çevirisi (114-168. Şiirler)

Aslan Ü. (Advisor)

Ş.IŞIK(Student)

2019

2019

Postgraduate

Pervane Bey Mecmuasının Diliçi Çevirisi (1-55. Şiirler)

Aslan Ü. (Advisor)

G.ÖZYOLCU(Student)

2019

2019

Postgraduate

XIX. divan şiirinde hiciv ve sosyal eleştiri

Aslan Ü. (Advisor)

A.AKGÜL(Student)

2019

2019

Postgraduate

Hamdi Baba Divanında Din ve Tasavvuf

Aslan Ü. (Advisor)

E.KÖSEOĞLU(Student)

2018

2018

Postgraduate

Şükrî: Hz. Ali ile Kahkaha Sultan Cengi

ASLAN Ü. (Advisor)

T.KAVLAK(Student) Creative Commons License

2018

2018

Postgraduate

Sadıki'nin Osmanlı şairleri tezkiresi

Aslan Ü. (Advisor)

A.KARHAN(Student)

2014

2014

Postgraduate

Reşit Efendi’nin Divan-ı lügaz’ı (inceleme-metin)

ASLAN Ü. (Advisor)

E.Ertürkoğlu(Student) Creative Commons License

2014

2014

Postgraduate

16. yy. şairi Muîdî'nin şiirlerinde nebatlar

ASLAN Ü. (Advisor)

E.ALİ(Student) Creative Commons License

2006

2006

Postgraduate

Enderunlu Ferid İbrahim Divanı’nın metni ve incelenmesi

ASLAN Ü. (Advisor)

F.Çobanoğlu(Student) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

2014

2014

Bir Sergüzeştname Yazısının Sergüzeştnamesi

Aslan Ü.

Türk Kültürü İncelemeleri , vol.15, no.15, pp.269-286, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2012

2012

17. yüzyıl şairlerinden Besnili Nehcî Dede

Aslan Ü.

Akademi Adıyaman , vol.1, no.3, pp.68-70, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2011

2011

Han Şair Emiri nin Musammatları

Aslan Ü.

Modern Türklük Araştırmaları , vol.8, no.1, pp.42-51, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2010

2010

Klasik Türk Şiirinde Şahid

Aslan Ü.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları , vol.1, no.1, pp.1-28, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2009

2009

Muidi nin Necati ye Nazireleri

Aslan Ü.

Turkish Studies , vol.4, no.4, pp.157-192, 2009 (Scopus) Creative Commons License

2008

2008

Fahri Ahmed ve Şathiye Şerhi

Aslan Ü.

TURKISH STUDIES , vol.3, no.3, pp.120-155, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2003

2003

Hasbi hali Safinin Kritiği

Aslan Ü.

Türk Kültürü İncelemeleri , vol.3, no.9, pp.207-219, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2002

2002

Refi-yi Amidi Can u Canan

Aslan Ü.

Türk Kültürü , vol.40, no.466, pp.125-127, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Books & Book Chapters

2023

2023

Lutfullah Halîmî'nin Manzum Aruz Risalesi

Aslan Ü.

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Türkoloji Üzerine İncelemeler, Daşcıoğlu, Yılmaz - Pilten-Ufuk, Şahru, Editor, Yaz Yayınları, Afyonkarahisar, pp.111-146, 2023 Creative Commons License

2023

2023

Abdü'l-Bâkî Ârif [ö. 1714]'in Nazm-ı Mi'râc'ı

Aslan Ü.

in: Prof. Dr. Mustafa Demirel Armağanı, Aslan, Üzeyir; Taş, Hakan, Editor, PA Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.75-117, 2023 Creative Commons License

2022

2022

Osmanlı Şiirinde 'Nokta'

Aslan Ü.

in: Kültür Tarihimizde Gizli Diller, Emine Gürsoy Naskali; Erdal Şahin, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.337-356, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Kendi Gözüyle Vasf-ı Hal-i Yunus Emre

Aslan Ü.

in: Yunus Emre Kitabı (Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yılı Anısına), Yunusoğlu,Mağfiret Kemal; Yıldız,Sümbül Begüm; Varol,Yunus Emre, Editor, Beykent Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.57-63, 2022 Creative Commons License

2020

2020

Sehî, Latîfî ve Ahdî Tezkirelerinde Fesahatle İlgili Kavramlar

Aslan Ü.

in: Divan Toplantıları I: Mazmundan Poetikaya, M. Esat Harmancı,Muhammet Kuzubaş,Mehmet Özdemir,Gülçin Tanrıbuyurdu, Editor, İKSAD Global Yayıncılık, Kocaeli, pp.45-52, 2020 Creative Commons License

2019

2019

”Kef Geçmek Deyimi Üzerine”

Aslan Ü.

in: Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, ”Kef Geçmek Deyimi Üzerine”, Üzeyir Aslan,Hakan Taş, Editor, Kriter, İstanbul, pp.154-172, 2019 Creative Commons License

2019

2019

”Prof. Dr. Hikmet Özdemir’in Şiirleri”

Aslan Ü.

in: Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, ”Prof. Dr. Hikmet Özdemir’in Şiirleri”, Üzeyir Aslan,Hakan Taş, Editor, Kriter, İstanbul, pp.42-56, 2019 Creative Commons License

2018

2018

Ivaz Paşa Oğlu Atayi, Divan

Aslan Ü.

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2018

2018

2018

”Âşık Çelebi’nin Tetebbu Şiirleri”

Aslan Ü.

in: Bir Devr-i Kadîm Efendisi Prof. Dr. Tahir ÜZGÖR’e Armağan, ”Âşık Çelebi’nin Tetebbu Şiirleri”, Ü. ASLAN,H. TAŞ,Ö. ZÜLFE, Editor, YayınEvi, Ankara, pp.44-64, 2018 Creative Commons License

2017

2017

Mustafa Nehci Dede (öl. 1680?), Divan

Aslan Ü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2017 Creative Commons License

2017

2017

”Hucendi’nin Letafetname’si”

Aslan Ü.

in: Divanu Lugati’t-Turk’ten Senglah’a Türkçe: Doğumunun 60. Yılında Mustafa S. Kaçalin Armağanı, ”Hucendi’nin Letafetname’si”, Mehmet Ölmez,Tülay Çulha,Kübra Özçetin, Editor, Kesit, İstanbul, pp.113-160, 2017 Creative Commons License

2016

2016

Ivaz Paşa Oğlu Atayi (ö. 1437) Divanı

Aslan Ü.

Kriter Yayınları, İstanbul, 2016 Creative Commons License

2008

2008

Türk Edebiyatında Naatler

Aslan Ü. (Editor), Yılmaz Ş. (Editor)

Kaynak Yayıncılık, İstanbul, 2008

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

ASLAN Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

2022

2022

İrşâd (Kerîmî)

Aslan Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

2022

2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

ASLAN Ü.

Ahmet Yesevî Üniversitesi, pp.1-1, 2022

2022

2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

ASLAN Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

2022

2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

ASLAN Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

2021

2021

Dîvân (Nehcî, Seyyid Mustafa Dede)

Aslan Ü.

Ahmed Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

2014

2014

Es'ad Şeyhzade

Aslan Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

2014

2014

Şeyhî Ayaşî-zade Seyyid Mehmed

Aslan Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

2014

2014

Yahyâ Yahya Dede Efendi

Aslan Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

2014

2014

Şeyhî Mehmed

Aslan Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

2014

2014

Şeyhî Nakib-zade Seyyid Çelebi

Aslan Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

2014

2014

Çarhacı Ahmed Efendi

Aslan Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

2014

2014

Zihnî Pervane Salih Dede

Aslan Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

2014

2014

Sun'î Sun'ullah Mehmed Efendi

Aslan Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

2014

2014

Yahyâ Şeyh Yahya Efendi

Aslan Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

2014

2014

Şeyhî Nakibzade

Aslan Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

2014

2014

Şeyhî Merhabazade Ahmed Efendi

Aslan Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

2014

2014

Şeyhî Lütfullah Çelebi Kadı

Aslan Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

2013

2013

Nehcî Seyyid Mustafa Dede

Aslan Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2013

2013

2013

Fahrî Mehmed

Aslan Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2013

2013

2013

Mevlana Efserî

Aslan Ü.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2013

Supported Projects

2017 - 2020

2017 - 2020

Hasan Hüsameddin Sehâbî, Tedbîr-i İksîr, 6 C.

Project Supported by Other Official Institutions

Aslan Ü. (Executive), Taş H.

Activities in Scientific Journals

2009 - 2015

2009 - 2015

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Editor

2005 - 2015

2005 - 2015

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

Editor

2010 - 2010

2010 - 2010

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Editor

Tasks In Event Organizations

Haziran 2021

Haziran 2021

3. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu

Scientific Congress

Aslan Ü.
Turkey

Mayıs 2011

Mayıs 2011

Tarihi Gerçekler Işığında Cem Sultan

Scientific Congress

Aslan Ü.
İstanbul, Turkey


Scholarships

2007 - 2007

2007 - 2007

Araştırma Bursu

Other International Organizations