Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

In Situ Techniques for Monitoring Electrochromism An Advanced Laboratory Experiment

JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION, cilt.87, ss.205-207, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Teachıng the mole concept usıng a conceptual change method at college level

Higher Education, cilt.129, no.4, ss.683-691, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Dynamic equilibrium explained using the computer

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, cilt.2, ss.130-137, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Misconception in Chemistry Education and Practices to Eliminate Them: Literature Analysis

Journal of Education and Training Studies, cilt.7, ss.202-208, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.685-710, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Problem based Learning Method Secondary Education 10th Grade Chemistry Course Mixtures Topic

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, no.12, ss.30-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determining Students Conceptual Understanding Level of Thermodynamics

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, no.6, ss.69-79, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ortaöğretim 12 Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Uygulanması İle İlgili Kimya Öğretmenlerinin Görüşleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.38, ss.167-177, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kavramsal Değişim Metinlerinin Madde ve Özellikleri Konusunun Öğretimindeki Başarıya Etkisi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.159-172, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Conceptual Understanding of Electrochemistry Galvanic and Electrolytic Cell

University Chemistry Education, This journal is © The Royal Society of Chemistry, cilt.8, ss.24-29, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conceptual understanding of electricity: Galvanic cells

The Royal Society of Chemistry Chemistry Education Research and Practice - University Chemistry Education, cilt.8, ss.24-29, 2004 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Ortaöğretim Kimya Eğitiminde Asitler ve Bazlar Konusunun Öğretiminde Klasik ve Deneysel Yöntemlerin Başarıya ve Kimya Tutumuna Etkisinin Karşılaştırılması

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.93-104, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Prospective Teachers Conceptual Understanding of Electrochemistry Galvanic and Electrolytic Cell

University Chemistry Education, This journal is © The Royal Society of Chemistry, cilt.3, ss.1-12, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite 1 Sınıf Genel Kimya Dersinde Asit Baz Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinleri ve Kavram Haritalarının Kullanılması

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.163-170, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kimya Öğretmen Adaylarının Ortaöğretim Kimya Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.165-174, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortaöğretim Öğrencilerinin Kimya Bilgilerinin Günlük Hayatla İlişkilendirilmesi Düzeylerinin Araştırılması: Gazlar Konusu Örneği

Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.31

Examples From Literatur For the Methods of Elimination of Misconception In Chemistry Education

International Necatibey Educational and Social Science Research Congress, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.1, ss.176-187

Chemistry Teachers’xx Awareness Status Towards The Misconceptions About Electrochemistry Concept

1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, ss.220-222

9. Sınıf Kimya Dersinde Elementlerin Adları ve Sembolleri, Bileşik Yazımı ve Adlandırılması Anlatılmasında Öğretmenlerin Yaşadığı Sıkıntılar

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017

9.Sınıf Meb Kimya Ders Kitabındaki Görsel Öğelerin Öğretmen Gözüyle Kullanımı

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017

Ortaöğretim 10. Sınıf Asit-Baz Konusu Üzerine 5e Modeli ve Çoklu Zeka Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017, ss.112

7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumları İle Ders Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017, ss.68

Türk ve Müslüman Bilim İnsanlarının Kimya Bilimine Katkıları

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017, ss.92

Kimya Öğretiminde Kavram Yanılgısı: Literatürden Örnekler

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017, ss.72

9. Sınıf Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konusunda Kavramsal Değişim Metinlerinin ve Deney Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017, ss.39

Çevre Kimyasının Öğretiminde Uygulanan Yöntemin Öğrenci Başarısı ve Çevresel Tutum Üzerine Etkisinin İncelenmesi

12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.11

9 Sınıf Kimya Dersi Sıvılar Konusunun 5E ve TGA Tekniği ile Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına Etkisi

12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.44

Ortaöğretim 9 10 Ve 11 Sınıf Kimya Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.296

Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi Ortaöğretim 10 Sınıf Kimya Dersi Karışımlar Konusu

12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.22

Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Eğitimi ile İlgili Görüşleri ve Farkındalıkları

IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015, ss.114

Ortaöğretim 10 Sınıf Kimya Ders Kitabının Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Ananlizi

IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015, ss.106

Ortaöğretim 9 Sınıf Kimya Ders Kitabının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi

IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015, ss.141

Ortaöğretim Kimya Öğretim Programlarinda Ve Kimya Ders Kitaplarinda Nanobilim ve Nanoteknolojinin Yeri Büyük Fikirlerle Küçük Düşünmek

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.228

Teknik ve Eml Kimya Teknolojisi Öğretmenlerinin Kullandıkları Yazılı Sınav Sorularının İncelenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.364

Lise 11 Sınıf Kimya Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013, ss.94

Kimya Öğretmeninin Yetiştirilmesinde Ana Problemler

III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013, ss.92

Genel Kimya Dersinde Kimyasal Bağlar Konusunda Model Kullanma

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012, ss.218

Modelling of the Effect of Concentration and Temperature on Reaction Time By Means of Artificial Neural Networks

Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Agualva-Cacem, Portekiz, 11 - 12 Ağustos 2011, ss.3202-3207

Kimya Eğitiminde Model Uygulamalarinin ve Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenme Ürünlerine Etkisi 12 Sınıf Kimyasal Bağlar Örneği

II. Ulusal Kimya Eğitimi Eğitimi Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2011, ss.64

Ortaöğretim 10 Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Uygulaması ile İlgili Kimya Öğretmenlerinin Görüşleri ve Farkındalıkları

II. Ulusal Kimya Eğitimi Eğitimi Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2011, ss.126

Kimya Öğretmen Adaylarının Akademik Bilgileri ile Ortaöğretim Müfredatı Bilgi Seviyelerinin Karşılaştırılmas

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültes, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.246

Isı Sıcaklık Entalpi ve Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji Konularında Lise Seviyesindeki Öğrencilerde Görülen Kavram Yanılgıları

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.238

Kimyasal Bağlar Konusunun Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretim ile Model Kullanarak Öğretimin Öğrenci Başarisina Etkisi

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.154

Ortaöğretim Kimya Eğitiminde Mol Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinlerinin Başarıya Etkisi

VIII. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008, ss.23

Kimya Eğitiminin Önemi

I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, ss.36-37

Mol Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinlerinin Kullanılması

VII. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006, ss.468

Ortaöğretimde Asitler ve Bazlar Konusunun Öğretiminde Deneysel Yöntemin Klasik Yönteme Göre Başarıya Etkisi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2004, ss.189

Kimyasal Tepkimelerde, Fiziksel özellik, Değerlik ve Sembollerin Gösterimindeki Yanlışlıklar

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2004, ss.457-460

Science and Chemistry Teachers’ Level of Awareness Relative to The Issue of ‘Mısconceptıons.

The First Symposium on learning in 2000s with İnternational Participation, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002, ss.353-354

The Effects of Conceptual Changing Text and Concep Mapping on First Year University Students’ Learning of Acid-Base Concepts.

The First Symposium on learning in 2000s With İnternational Participation,, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002, ss.145-146

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Ortaöğretim Kimya Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri

Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2001, ss.326-329

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Kullandıkları Laboratuvarlar Hakkındaki Görüşleri

Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2001, ss.398-402

Kimya Eğitimi

IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000 (Paedagogische Hochscule Heidelberg- Deutschland , Ankara, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2000, ss.437-439

Elektrokimyasal Pillerle İlgili Kavram Yanılgılarının Öğretim Sürecinde Gözönünde Bulundurulması.

IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000 ( Paedagogische Hochscule Heidelberg- Deutschland ),, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2000, ss.490-495

Türkiye’de Kimya Öğretmenliği Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Durumu.

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Samsun, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 1999, ss.424

Taç Eterli Serbest Ftalosiyanin ve Molibdil(IV) Ftalosiyanin Komplekslerinin Polarografik İncelenmesi.

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Samsun, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 1999, ss.350

Öğretmen Adaylarının Bazı Kimya Kavramlarına Yaklaşımı

XII. Ulusal Kimya Kongresi, Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Edirne, Türkiye, 7 - 11 Eylül 1998, ss.493

Taç Eterli Serbest ve Bakır Ftalosiyanin Komplekslerinin Polarografik İncelenmesi.

12. Ulusal Kimya Kongresi, Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Edirne, Türkiye, 7 - 11 Eylül 1998, ss.278

Fen Bilgisi Öğretimi

I. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitimi Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 1996, ss.53-57