Ortaöğretim 12 Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Uygulanması İle İlgili Kimya Öğretmenlerinin Görüşleri


Creative Commons License

Üce M. , Sarıçayır H.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.38, no.38, pp.167-177, 2013 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 38 Issue: 38
  • Publication Date: 2013
  • Doi Number: 10.15285/ebd.2013385573
  • Title of Journal : Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.167-177

Abstract

Ortaöğretim 12. sınıf kimya dersi öğretim programının uygulanması ile ilgili kimya öğretmenlerinin görüşleri1 Musa ÜCE2 Hakan SARIÇAYIR3 Özet Ortaöğretim 12. sınıf kimya öğretim programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2011 yılında yayımlanmış ve ilk defa 2011–2012 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bu araştırma, programın uygulanmaya başlanmasından sonra İstanbul ili Eyüp ilçesinde görev yapan 19 kimya öğretmeni ile yeni öğretim programının uygulanması üzerine yapılmıştır. Araştırmaya katılan kimya öğretmenlerine, 12. Sınıf öğretim programı ve MEB’in öğrencilere dağıtmış olduğu 12. sınıf kimya ders kitabı hakkında görüşlerini almak üzere önce 15 soruluk bir anket uygulanmış daha sonra yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Görüşmelerde öğretmenlere 4 temel soru yöneltilmiş ve bu dört ana soru etrafında sorulan alt sorularla öğretmenlerin yeni 12. Sınıf kimya öğretim programı ve 12. Sınıf ders kitabı hakkında görüşleri alınmaya çalışılmıştır. Görüşmeler öğretmenlerin izni ile ses kayıt cihazı ile kayıt edilmiştir. Görüşmelerde öğretmenler; öncelikle yeni öğretim programının içeriğinin önerilen iki ders saatine göre fazla olduğunu, kazanımları tam olarak anlayamadıklarını ayrıca programda ve ders kitabında yer alan elementler kimyası konusunun çok fazla olması nedeniyle organik kimya konusu için zaman ayarlamada zorlandıklarını dile getirmişlerdir. Farklı okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerin de öğrenme kabiliyetleri arasında oldukça bariz farklılıklar bulunmaktadır. Öğretmenler bu farklılıkları dikkate almadan tüm öğrencilerin aynı öğretim programına tabi olmalarının yanlış bir uygulama olduğunu ifade etmişlerdir. Yeni öğretim programlarının daha iyi anlaşılması için yapılandırmacı öğrenme anlayışı temelli pedagojik yaklaşımları öğretmenlerimize kazandırma amacıyla seminerler ve hizmet içi kurslarına hız verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Ortaöğretim kimya eğitimi, öğretim programı, öğretmen görüşleri, farkındalık