Kimya Eğitiminde Model Uygulamalarinin ve Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenme Ürünlerine Etkisi 12 Sınıf Kimyasal Bağlar Örneği


Ulusoy F., Üce M. , Sarıçayır H.

II. Ulusal Kimya Eğitimi Eğitimi Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2011, ss.64

  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.64

Özet

II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 5-8 Temmuz 2011, Erzurum 64 KIMYA EĞITIMINDE MODEL UYGULAMALARININ VE BILGISAYAR DESTEKLI ÖĞRETIMIN ÖĞRENME ÜRÜNLERINE ETKISI: 12. SINIF KIMYASAL BAĞLAR ÖRNEĞI 

Fatih Ulusoy1, Musa Üce2, Hakan Sarıçayır

1İstanbul Anadolu Lisesi, Kadıköy, İstanbul 

2Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 

Düşünen, iyi gözlem yapabilen, keşfeden, sorgulayabilen, doğru kararlar verebilen, problem çözebilen, yeni teknolojileri anlayabilen ve kullanabilen bireylerin yetiştirilmesinde kimya eğitimi şüphesiz önemli bir yer teşkil etmektedir. Kimya öğretiminin tam öğrenme gerçekleştirilerek, kavram yanılgılarından uzak ve hatırlama düzeyi yüksek olacak şekilde gerçekleştirilmesi için eğitim bilimciler çok çeşitli yöntem ve teknikler üzerinde çalışmışlar ve hala çalışmalarını sürdürmektedirler. Şüphesiz teknolojinin gelişimi, eğitime de yansımış ve eğitim teknolojisi kavramı literatürümüze girmiştir. Bilgi-işlem teknolojisinde meydana gelen ilerlemeler ülkelerin öteki sistemlerini etkilediği gibi eğitim sistemlerini de etkilemiştir. 21. Yüzyılı yaşarken cep telefonu büyüklüğüne kadar indirgenmiş çok fonksiyonlu bilgisayarlar ve yazılımlar eğitim öğretim faaliyetlerinde de önemini göstermiştir. Bilgisayarların, eğitsel modellerin, hatta bilgisayar ortamındaki modellerin kullanılması, soyut, gözle görülemeyen olayların, mikro ve makro kavramların zihinde inşasını kolaylaştırmıştır. 

Kimya derslerinde yeni teknolojilerin kullanılması karmaşık ve soyut bilgilerin anlaşılmasında olumlu yönde etkili olmaktadır. Literatürde kimyasal bağlar konusunun anlaşılmasının güç olması ve birçok kavram yanılgısı olması bu konunun öğretilmesinde farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasını gerekli kılmıştır. Kimya öğretiminde kavramların öğretilmesinde teorik yani geleneksel öğretim yöntemiyle pratik uygulamaların (deneyler, animasyon ve simülasyon kullanımı, model kullanarak öğretim) beraber yürümediği öğrenme ortamlarında tam öğrenmenin gerçekleşmediği ortaya çıkarılmıştır. Bu noktadan hareketle 12. sınıf düzeyinde kimyasal bağlar ünitesi geleneksel öğretim yöntemine ilave olarak bilgisayar destekli ve modelle öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak bu çalışma yürütülmüştür. Araştırma modellerinden ön test son test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilindeki bir Anadolu lisesinin 12. sınıflarından rastgele seçilen öğrenciler oluşturmuştur. 

Çalışma süresince Mantıksal Düşünme Yeteneği Testi, Kimya Tutum Ölçeği, Kimyasal Bağlar Başarı Testi ve literatürde değinilen kavram yanılgılarının farklı öğretim yöntemi kullanılarak ne derecede giderilebileceğini ölçmek için ise Kimyasal Bağlar Kavram Testi uygulanmıştır. Verilerin analizi neticesinde Kimya eğitiminde model uygulamalarının ve bilgisayar destekli öğretimin öğrenme ürünlerini (kimya başarısı, hatırlama düzeyi, kavramsal anlama) olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.