Genel Bilgiler

Biyografi

Biyografi

Musa ÜCE15 Kasım 1963 tarihinde, Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde doğmuştur. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokulu Kozaklı Ortaokulu’nda, liseyi ise Kayseri Lisesi’nde okumuştur. Lisans eğitimini 1982-1986 yılları arasında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği bölümünde almıştır. 1986 yılında Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bu sırada çeşitli dershanelerde kimya öğretmenliği yapmıştır. 1989 yılında “Bazı Organik Asitlerin Disosyasyon Sabitlerinin Tayini” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Askerliğini 1990-1992 yılları arasında Ankara Mamak Muhabere Okulu’nda ve öğretmen asker olarak Muş’un Bulanık ilçesinde yapmıştır. 1992-1994 yılları arasında Ümraniye Mediha Tansel İlköğretim Okulu’nda fen bilgisi öğretmenliği yapan ÜCE, 1994 yılında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başlamıştır. 1993 yılında Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi Programında doktora eğitimine başlamış ve 1999 yılında “Taç Eterli Ftalosiyanin ve Metal Komplekslerinin Voltametrik İncelenmesibaşlıklı teziyle doktora eğitimini tamamlamıştır. 1999-2003 yılları arasında Öğretim Görevlisi Doktor, 2003-2011 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor, 2011-2017 yılları arasında Doçent olarak akademik hayatını sürdürmüş, 2017 yılında Profesörlük unvanını almıştır.

Musa ÜCE hâlen Marmara Üniversitesi’nde akademisyen olarak görevine devam etmektedir. Kimya Eğitimi alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi ve bildirisi olan ÜCE, akademik hayatı süresince birçok mesleki ve idari görev üstlenmiştir. Bölüm Başkan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Bilimsel Araştırma Proje Ön Değerlendirme Kurulu Üyeliği, Fakülte Danışma Kurulu Üyeliği, Enstitü Danışma Kurulu Üyeliği, Enstitü Etik Kurulu Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı yapmıştır. Evlidir ve iki kızı vardır.

Kurum Bilgileri

Birim
Atatürk Eğitim Fakültesi
Bölüm
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
musauce@marmara.edu.tr
Diğer E-posta
musauce@hotmail.com
Web Sayfası
https://avesis.marmara.edu.tr/musauce
İş Telefonu
+90 216 777 2753
Fax Telefonu
+90 216 777 2601
Ofis
224
Posta Adresi
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Göztepe Yerleşkesi Kadıköy- İSTANBUL