Kimya Öğretmen Adaylarının Ortaöğretim Kimya Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri


Creative Commons License

Üce M.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.165-174, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 13
  • Basım Tarihi: 2001
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.165-174

Özet

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORTAÖĞRETİM KİMYA EĞİTİMİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERi* Öğr.Gör.Dr. Musa ÜCE** Prof.Dr. Musa ŞAHİN*** ÖZET Eğitimsiz bir toplum olmayacağına göre, elemanı olduğumuz topluma akademisyenler olarak iyi bir eğitim sistemi geliştirip sunmak zorundayız. Günümüzde günlük hayat ile olan bağlantısı anlatılmadığı veya anlatılamadığı için, kimya soyut bir kavram olarak algılanmaktadır. Kimya eğitimini daha anlaşır ve zevkli hale getirebilmek için yaşayan dünyamızdan çarpıcı örnekler üretmeli ve bu örnekleri güncel yaşam ile ilişkilendirmeliyiz. Bu da ancak önyargılardan sıyrılarak, kimyayı düşünebilen bireylerin yetişmesini sağlayacak modern kimya eğitimi müfredatı/programının geliştirilmesi ile mümkündür. Bu çalışma Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Kimya Eğitimi Anabilimdalı’nda öğrenim gören birinci ve ikinci eğitim son sınıf öğrencilerinin (öğretmen adaylarının) öğretmenlik uygulamasını (staj) yaptıktan sonra ortaöğretim kimya eğitimi hakkındaki düşüncelerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Yaptığımız çalışmaya göre; ortaöğretim kimya müfredat programı hazırlanırken öğrenci düzeyleri, ülke gerçekleri ve toplumun idealleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ortaöğretim kimya programı konu alanı uzmanları, program geliştirme uzmanları, eğitim psikologları ve uygulayıcılar tarafından hazırlanmalıdır. Anahtar Sözcükler: Kimya, Kimya Eğitimi, Müfredat Programı