Ortaöğretimde Kimyasal Reaksiyonlar Ve Enerji Konusunun Öğretiminde Klasik Ve Deneysel Yöntemlerin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Üce M. , Sarıçayır H. , Ulusoy F.

Sakarya University Journal of Education, sa.18, ss.167-189, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Sakarya University Journal of Education
  • Sayfa Sayıları: ss.167-189

Özet

ORTAÖĞRETİMDE KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE KLASİK VE DENEYSEL YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Musa Üce* Hakan Sarıçayır Fatih Ulusoy** ÖZ Araştırma 10. sınıf öğrencilerinin “Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji” konusunda başarılarını ve kimya dersine karşı tutumlarını incelemek üzere yapılmıştır. Veriler bilimsel başarı testi, kimya tutum ölçeği ve mantıksal düşünme yeteneği testi ile toplanmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol grubu deneme modeli kullanılmıştır. Gruplar deney ve kontrol grubu olarak rastgele atanmıştır. Deney ve kontrol grupları arasındaki tek fark, deney grubunda bazı dersler laboratuvar ortamında, öğrenci merkezli işlenmiş ve öğrencilerin gruplar halinde deney yapmalarına imkan sağlanmıştır. Kontrol grubunda ise dersler sınıf ortamında anlatılmış, ders ile ilgili problemler çözülmüş ve öğretmen merkezli işlenmiştir. Araştırmanın sonunda ilgili konunun öğretiminde deneysel yöntem kullanılan sınıfın başarısının, geleneksel öğretim yöntemi kullanılan sınıfa göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Kimya Eğitimi, Termokimya, Deneysel Yöntem A COMPARISON OF THE EFFECTS OF TRADITIONAL AND EXPERIMENTAL METHODS ON THE SUCCESS AND CHEMICAL ATTITUDE OF STUDENTS LEARNING CHEMICAL REACTIONS AND ENERGY ABSTRACT This study was conducted to assess grade 10 students’ achievements in learning the subject of Chemical Reactions and Energy and their attitudes towards chemistry. All data used in this research was collected by using academic achievement test, chemical attitude scale and logical thinking ability test. In this study, pretest posttest control group test model was employed. One of the groups was randomly selected as experiment group, whereas the other one as the control group. The only difference between the two groups was that students in the experiment group conducted lessons in a laboratory with a student-centered approach and were allowed to carry out experiments in groups. By comparison, in the control group, the whole lesson was conducted in the classroom setting, and a teacher-centered approach was adopted to deal with subject-related problems. The findings of this study revealed that the achievement level of the class in which the lesson was conducted by using an experimental method was greater than that of the class where the lesson was taught by using a traditional teaching method. Keywords: Chemistry Education, Thermochemistry, Experimental Method