Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2018 II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

  Çalışma Grubu

  Rize, Türkiye

 • 2018 International Necatibey Educational and Social Science Research Congress

  Çalışma Grubu

  Balıkesir, Türkiye

 • 2018 1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Balıkesir, Türkiye

 • 2014 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi

  Çalışma Grubu

  Adana, Türkiye

 • 2012 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Taslak Ders Kitabı İncelemesi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2010 IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2008 VIII. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  Çalışma Grubu

  Bolu, Türkiye

 • 2007 I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 VII. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Gazi Üniversitesi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2005 II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 18th International Conference on Chemical Education

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 The First Symposium on learning in 2000s with İnternational Participation, Marmara Üniversitesi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2001 Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2000 IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Hacettepe Üniversitesi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 1999 XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

  Çalışma Grubu

  Samsun, Türkiye

 • 1998 12. Ulusal Kimya Kongresi, Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

  Çalışma Grubu

  Edirne, Türkiye

 • 1996 II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitimi Fakültesi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 1994 ICET 41st World Assembly, Marmara Üniversitesi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Ekim 2010 Uluslararası indeksli dergilerde yayın yapmış araştırmacıları teşvik ödülü

  Tübitak

 • Mayıs 2010 2. İstanbul Bilim Olimpiyatları Kimya zümresi başkanı

  2. İstanbul Bilim Olimpiyatları

 • Mayıs 2009 1. İstanbul Bilim Olimpiyatları Kimya zümresi başkanı

  1. İstanbul Bilim Olimpiyatları

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 48

h-indeksi (WOS): 4

Davetli Konuşmalar

 • Kasım 2017 Fen Bilimlerini ve ana hatlarıyla Fen Bilimlerinin alt alanları

  Konferans

  Şehit Osman Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye

 • Kasım 2010 Ortaöğretim 10. Sınıf yeni öğretim programı semineri

  Seminer

  Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye

 • Eylül 2010 Yeni öğretim proğramı tanıtımı semineri

  Seminer

  Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye

 • Şubat 2003 Fakülte-Uygulama Okulu İşbirliği Semineri

  Seminer

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Şubat 2000 Fakülte-Uygulama Okulu İşbirliği Semineri

  Seminer

  Marmara Üniversitesi, Türkiye