Ortaöğretim 10 Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Uygulaması ile İlgili Kimya Öğretmenlerinin Görüşleri ve Farkındalıkları


Üce M. , Sarıçayır H. , Selehattın A., Fatıh U.

II. Ulusal Kimya Eğitimi Eğitimi Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2011, ss.126

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.126

Özet

II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 5-8 Temmuz 2011, Erzurum 126 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIKLARI 

Musa Üce1, Hakan Sarıçayır1, Selahatdin Ay2, Fatih Ulusoy

1Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 

2Sultanbeyli Türk Telekom Anadolu Lisesi Sultanbeyli-İstanbul 

3İstanbul Anadolu Lisesi Kadıköy-İstanbul 

Ortaöğretim 10. sınıf kimya öğretim programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayınlanmış ve ilk defa 2009–2010 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır. Yeni programın uygulanmaya başlanması ile birlikte İstanbul ilinin Anadolu yakasındaki ilçelerinde görev yapan kimya öğretmenlerine il formatör öğretmenler tarafından seminer verilmiştir. Bu seminere katılan kimya öğretmenlerine seminer sonrası ortaöğretim 10. Sınıf öğretim programı ve MEB’nın öğrencilere dağıtmış olduğu 10. sınıf kimya ders kitabı hakkında görüşlerini almak için önce 15 soruluk bir anket uygulanmış ve daha sonra yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. 

Mülakatlarda öğretmenlere 4 temel soru yöneltilmiş ve bu dört ana soru etrafında sorulan alt sorularla öğretmenlerin görüşleri alınmaya çalışılmıştır. Görüşmeler öğretmenlerin izni ile ses kayıt cihazı ile kayıt edilmiştir. Mülakatlarda öğretmenler; öncelikle yeni öğretim programının içeriğinin önerilen ders saatine göre yüklü olduğu, içeriği tam olarak anlamadıkları ve ders kitabında eksikliklerin olduğu şeklindeki düşüncelerini dile getirmişlerdir. 

Ayrıca ülkemizde, Fen liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, Meslek liseleri v. b. gibi çeşitli liseler mevcuttur. Farklı okullarda okuyan öğrencilerin de öğrenme kabiliyetleri arasında oldukça bariz farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkları dikkate almadan aynı öğretim programına tabi olmalarının yanlış bir uygulama olduğunu ifade etmişlerdir. 

Yeni programa ilişkin farkındalık durumları anketlerde yüksek olmasına karşın, mülakatlarda öğretmenlerin gerek yöntem, gerekse dersin işlenişine ilişkin görüşlerinin oluşturmacı anlayış doğrultusunda şekillenmediği tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak yeni öğretim programlarının daha iyi anlaşılması için oluşturmacı öğrenme anlayışı temelli pedagojik yaklaşımları öğretmenlerimize kazandırma amacıyla düzenlenen hizmet içi kurslarına, gerek nitelik gerekse nicelik yönünden artırılarak, düzenlenmesine hız verilmesi gerektiği düşünülmektedir.