Kavramsal Değişim Metinlerinin Madde ve Özellikleri Konusunun Öğretimindeki Başarıya Etkisi


Creative Commons License

Üce M. , Sarıçayır H.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, sa.30, ss.159-172, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.159-172

Özet


 KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİNİN MADDE VE ÖZELLİKLERİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDEKİ BAŞARIYA ETKİSİ

Musa ÜCE**

Hakan SARIÇAYIR****

ÖZET

Bu araştırma kavramsal değişim metinleri yöntemine dayalı öğretimin, üniversite birinci sınıf madde ve özellikleri konusundaki kavramları öğrenmeleri ve genel kimya dersine karşı tutumlarını incelemek üzere yapılmıştır. Araştırmanın verileri madde kavram testi, kimya tutum ölçeği ve mantıksal düşünme yeteneği testi ile toplanmıştır. Örneklemi üniversite birinci sınıftaki toplam 72 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öntest-sontest kontrol grubu deneme modeli kullanılmıştır, gruplardan birisi rastgele deney grubu, diğeri ise kontrol grubu olarak atanmıştır. Deney ve kontrol gruplan arasındaki tek fark, deney grubundaki öğrencilere derslerde kavramsal değişim metinleri yönteminin uygulanmasıdır. Uygulama sonunda öğrencilerin madde konusundaki kavramları kavramsal değişim metinleri ile daha iyi öğrendikleri görülmüştür.