Ortaöğretim Kimya Eğitiminde Asitler ve Bazlar Konusunun Öğretiminde Klasik ve Deneysel Yöntemlerin Başarıya ve Kimya Tutumuna Etkisinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Üce M. , Sarıçayır H.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.18, no.18, pp.93-104, 2003 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 18
  • Publication Date: 2003
  • Title of Journal : Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.93-104

Abstract

ÖZET Bu çalışma ile lise ikinci sınıflardan seçilen iki sınıftan geleneksel öğretim yöntemi (klasik yöntem) uygulanan sınıfın Asitler ve Bazlar konusunu öğrenmedeki başarısı ile, deneysel yöntem uygulanan sınıfın konuyu öğrenmedeki başarısı ve tutumları araştırılmıştır. Araştırma süresince deney grubunda bazı dersler laboratuar ortamında işlenmiştir. Öğrencilerin gruplar halinde deney yapmalarına imkan sağlanmıştır. Kontrol grubunda ise sınıf ortamında ders anlatılmıştır. Verileri toplamak için Mantıksal Düşünme Yeteneği Testi, Bilimsel Başarı Testi ve Kimya Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırma sonunda ilgili konunun öğretiminde deneysel yöntem kullanılan sınıfın başarısının, geleneksel öğretim yöntemi kullanılan sınıfa göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (p < 0.01). Her iki sınıfta çalışmanın başında ve sonunda Kimya Tutum Ölçeği uygulanmış istatistiksel işlemler sonucu öğrencilerin kimya dersine karşı olan tutumlarında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p > 0.05). Anahtar Sözcükler : Kimya, kimya eğitimi, asitler ve bazlar,