Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Online Customised T-shirt Design and Evaluation of Online Websites for customisation

Industria Textila, cilt.71, sa.4, ss.372-380, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Strategy Development for the Turkish Ready-Made Garment Sector Using SWOT Analysis – Fuzzy TOPSIS Method

Fibres & Textiles In Eastern Europe, cilt.28, sa.4, ss.15-22, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Digital Supplier Selection for a Garment Business Using Interval Type-2 Fuzzy TOPSIS

Tekstil ve Konfeksiyon, cilt.30, sa.1, ss.61-72, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Factors That Affect Consumers Behavioural Intention Towards Apparel Stores A Test Of The Mediating Role Of Brand Satisfaction

Fibres & Textiles In Eastern Europe, cilt.21, ss.7-13, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Fuzzy TOPSIS Method in Supplier Selection and Application in the Garment Industry

FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, cilt.20, ss.20-23, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The Prediction of Turkey s Denim Pants Export To Germany With ANN Models

Tekstil Ve Konfeksiyon, cilt.21, sa.4, ss.313-322, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Denim Giysi Kaynaklı Müşteri Şikâyetlerinin İncelenmesi

Engineering Sciences, cilt.16, sa.1, ss.1-14, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hazır Giyim İşletmelerinin İnternet Kullanımı: İstanbul Örneği

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.201-227, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk Hazır Giyim İşletmeleri Ve Türk Moda Tasarımcılarına Yönelik Bir E-Girişimcilik Model Önerisi

İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.182-195, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Selection of Socks Export Markets for Turkey Using Multicriteria Decision Making Methods

Sigma Journal Of Engineering and Natural Sciences - Sigma Muhendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.38, sa.2, ss.795-815, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

İşletmelerin Müşteri Temsilcisinden Nitelik Talepleri Türk Hazır Giyim Sektörü Uygulaması

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, cilt.5, sa.12, ss.1134-1153, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevrim İçi Kitlesel Bireyselleştirilmiş Tişört Tasarımı

Vocational Education, cilt.14, sa.3, ss.1-10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye ile Almanya Arasındaki Örme Hazır Giyim Dış Ticaretinin Simetrik ve Asimetrik Nedensellik İlişkilerinin İncelenmesi

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.7, sa.16, ss.836-850, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Genç Tüketicilerin İnternetten Giysi Alışverişinin Analizi: Sinop Üniversitesi Öğrencilerine Bir Uygulama

Verimlilik Dergisi, cilt.2018, sa.4, ss.135-152, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk Hazır Giyim Sektöründe İşgücü İhtiyacı Üzerine Bir Araştırma

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.30-39, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk Hazır Giyim Ticaretinin Alt Sektörler Bazında Analizi

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, cilt.4, ss.161-183, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Devlet Teşvikleri ve Hazır Giyim İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, cilt.1, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hazır Giyim İşletmelerinin İhracat Pazarlama Problemlerini Algılama Durumları

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, sa.62, ss.288-302, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Giyim Üretimi ve Moda Tasarımı Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, cilt.2, ss.1-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hazır Giyim Sanayinde Giysi Bakım Etiketlerinin Önemi Üzerine Bir Çalışma

Journal of Textiles and Engineer, cilt.17, ss.18-23, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk Hazır Giyim Sanayinde İnternet Kullanım Amacının Belirlenmesi

Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, cilt.2010, sa.2, ss.93-108, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Denim Pantolon Pazarları ve Türkiye'nin Pazardaki Yeri

Konfeksiyon Teknoloji, cilt.9, sa.93, ss.62-65, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hazır Giyim İhracatını Etkileyen Faktörler

Konfeksiyon Teknoloji Dergisi, cilt.8, sa.91, ss.68-74, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk Hazır Giyim Sanayinde Alternatif Pazarlama Aracı olarak İnternet

Konfeksiyon Teknoloji, cilt.7, sa.83, ss.68-76, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Avrupa Birliği ve Türk Hazır Giyim Sanayindeki e ticaret uygulamalarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.18, ss.106-123, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Robotlar ve Hazır Giyim Üretimi

5. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2021, cilt.2021, sa.8, ss.592 Creative Commons License

Endüstri 4.0 Perspektifinden Teknoloji Transferi: Türk Tekstil Firmalarından Uygulama Örnekleri

3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2020, cilt.6, ss.187-210 Creative Commons License

Hazır Giyim İşletmelerinin E-Pazar Yeri Kullanımlarının Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi

International Conferences on Social Science Research (ICONSR 2019), Prizren, Sırbistan, 26 - 30 Ağustos 2019, ss.71-80

Tekstil İşletmelerinde İnovasyon Uygulamaları: Türkiye Örneği

2.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, ss.507-520 Creative Commons License

Gelinlik Üreten Girişimcilerin Başarı Kriterlerinin Belirlenmesi: Türkiye Örneği

International Conference on Social Science Research-ICONSR 2018, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018, ss.119-124 Creative Commons License

A Research On Labor Force Requirement In Turkish Ready-Wear Industry

International Conference on Social Science Research-ICONSR 2018, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018, ss.142 Creative Commons License

Türkiye Hazır Giyim Sektöründe E-Girişimcilik Bağlamında Yeni Ürün Geliştirme İçin Bir Model Önerisi

International Conference on Social Science Research-ICONSR 2018, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018, ss.10-17 Creative Commons License

Expectations of Ready Wear Business Enterprises from Vocational High School Graduates

4. International Conference on Value Addition Innovation in Textiles, Faisalabad, Pakistan, 27 - 28 Mart 2017, ss.65-74 Creative Commons License

Recycling of The Used Clothes

4. International Conference on Value Addition Innovation in Textiles, Faisalabad, Pakistan, 27 - 28 Mart 2017, ss.58-64 Creative Commons License

Investigation Of Comfort Properties Of Fisherman Clothing Used in Turkey with A Survey Study

The 6th International İstanbul Conference on Future Technıcal Textile (FTT 2014), İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, ss.124 Creative Commons License

An Investigation of Clothing Comfort Properties on Marine Fisheries Employees

The 2nd. International Conference on Value AdditionInnovation in Textiles, Faisalabad, Pakistan, 18 - 19 Mart 2013 Creative Commons License

Dünya Pamuklu Pazarı ve Türkiye nin Yeri

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, “Küresel Gelişmeler Işığında Mesleki ve Teknik Eğitimde Fırsatlar ve Gelecek, Konya, Türkiye, 25 - 29 Mayıs 2005, ss.536-562 Creative Commons License

E-commerce Application At Turkish Textile At Apperal İndustry

Recent Advances in Inovation and Enterprise in Textiles and Clothing, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2005, ss.98 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Veri Madenciliği Yöntemleriyle Türk Tüketicilerin Tişört Tercihlerinin Belirlenmesi

Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler (Cilt 2) , Belma HASDEMİR,Mahmut TURHAN,Ceren KARAMAN, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.73-98, 2021 Creative Commons License

Türk Tekstil ve Giyim Sektörünün Geleceği: Tekstil Mühendisliği Öğrencilerinin Düşünceleri

Girişimcilik Perspektifinde Tekstil ve Giyim Sektörü, Adnan Kara,Yusuf Esmer, Editör, Ekin Yayın Dağıtım, Bursa, ss.40-55, 2020 Creative Commons License

Hazır Giyim İşletmelerinde İşveren Markası Algısı

Ekonomi Perspektifinden Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar, Adnan KARA, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.47-70, 2020 Creative Commons License