Devlet Teşvikleri ve Hazır Giyim İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma


Creative Commons License

Özbek A.

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, cilt.1, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-14

Özet

Hazır giyim, Türkiye için stratejik bir sektördür. Fakat günümüz hazır giyim pazarında uluslararası rekabet çok yoğundur. Türk Hazır Giyim işletmelerinin bu pazarda rekabet edebilmesi için devlet teşviklerine ihtiyacı her zamankinden daha fazladır. Bu çalışmada, devlet teşviklerinin hazır giyim işletmelerine etkisini araştırmak için İHKİB (İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri)’e üye 102 hazır giyim işletmesinden anket yoluyla veri elde edilmiştir. Verilerden elde edilen bilgilere göre; Hazır Giyim işletmelerin yaklaşık %70’i devlet teşvikleri hakkında bilgi sahibidir. Teşvik bilgisini öncelikli olarak internetten (%22,5) edinmektedirler. Yalnızca işletmelerin %45’i teşviklerden yararlanmıştır. İşletmelerin %42’si teşvikleri yetersiz bulurken, %31’i ise teşviklerden yararlanmanın çok zor olduğunu beyan etmektedir. İşletmeler, en fazla Sigorta Primi teşvikinden (%17) yararlanmaktadır. İşletmeler teşvikleri; ürün çeşitlendirme (%22,03), genişletme (%16,94) ve modernizasyon (%15,25) yatırımları için kullanmaktadırlar. Devlet teşvikleri, hazır giyim işletmelerinin üretim miktarı, ürün çeşitliliği, ihracat, satış ve karlılık oranlarını olumlu etkilemiştir. Ayrıca işletmelerin ithalatında önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. Devlet teşviklerin devam etmesi durumunda; işletmelerin %75’i yatırıma devam edeceklerdir. İşletmelerin teşviklerinden yararlanmasına; Bürokratik işlemlerin çokluğu (%23,07), İlgili kurumların tanıtım ve bilgilendirme eksikliği (%18,80) ve Teşvik mevzuatını bilen eleman eksikliği (%17,09) gibi sebepler engel olmaktadır.

Ready-made clothing is a strategic sector for Turkey. But today's international Ready Made Clothing market is very competitive. Turkish apparel companies need government incentives more than ever to compete in this market. In this study, the data to investigate the effect of state incentives on ready-made clothing companies, were obtained through questionnaires from 102 ready-made clothing companies of İTKİB members. According to the information obtained from the data; approximately 70% of ready-made clothing companies have information about government incentives. Incentives information has obtained primarily from internet (22.5%). at the end of the evaluation it is seen that only, 45% of companies have benefited from incentives. While 42% of companies say incentives are insufficient, 31% say incentives are very difficult to use. The Companies have benefited mostly from the Insurance Premium Incentive (17%). The Companies have used incentives for investments such as Product diversification (22,03%), expansion (16,94%) and modernization (15,25%). Government incentives have positively impacted the production volume, product variety, export, sales and profitability of apparel companies. It also has not caused any significant change in the imports of companies. In case the government incentives continue; 75% of the companies will continue to invest. To benefit from incentives of companies; the multiplicity of bureaucratic procedures (23,07%), lack of promotion and information of related institutions (18,80%) and lack of staff who are aware of incentive legislation (17,09%) are the obstacles.