Genç Tüketicilerin İnternetten Giysi Alışverişinin Analizi: Sinop Üniversitesi Öğrencilerine Bir Uygulama


Creative Commons License

Özbek A.

Verimlilik Dergisi, cilt.2018, sa.4, ss.135-152, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2018 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Verimlilik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.135-152

Özet

Bu çalışmanın amacı tüketicilerin internetten giysi alışverişine karşı tutumlarını ve alışveriş ihtimalini artırma düzeyine etki eden faktörleri incelemektir. Araştırma grubunu Sinop Üniversitesi öğrencileri (424) oluşturmuştur. Veriler kişisel bilgi formu ve Üniversite Öğrencilerinin İnternetten Alışveriş Ölçeği ile toplanmıştır. Bulgulara göre; tüketicilerinin internetten alışverişi sağlayacak araçlara sahipliği, aile aylık geliri ve internetten alışveriş için kullanılan bilgi kaynakları gibi faktörlerin internetten alışveriş üzerinde etkili olduğu fakat cinsiyet, yaş, eğitim görülen program, interneti kullanım süresi, internete bağlanma noktası, interneti kullanım amacı, internette ödeme şekli ve internetten giysilerle ilgili bilgi edinme şekli gibi faktörlerin ise internetten giysi alışverişi üzerine etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca eğitim gördükleri program ve interneti kullanım amaçlarının öğrencilerin internetten giysi alışveriş ihtimalini artırmada etkili iken; cinsiyet, yaş, internetten alışveriş araçlarına sahiplik, aile geliri, internet kullanım süresi ve internete bağlanma noktasının ise internetten giysi alışveriş ihtimalini artırma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkiye ulaşılamamıştır.

The aim of this study is to analyse consumers' attitudes towards online clothes shopping and the factors that affect the level of increasing shopping possibility. The study group involved students (424) from Sinop University. The data was collected via personal information form and University Students Doing Online Shopping Scale. According to the findings, factors that such as having tools for online shopping, family's monthly income and information sources for online shopping have an effect on online shopping whereas factors such as gender, age, major, duration of using internet, connection point, aim of using internet, online payment types, and way of acquiring online information about clothes do not affect doing online clothes shopping. Also, although students' major and aims for using the internet increased the possibility of doing online clothes shopping, there was not a meaningful relationship between gender, age, having tools for online shopping, family's income, duration of using the internet, internet connection point and levels of increasing doing online clothes shopping.